Hyppää sisältöön

Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on monialaista yhteistyötä kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi ja lasten/nuorten ja huoltajien osallisuuden lisäämiseksi. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaikkien yksikön toimijoiden kesken. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä monialaista yksilökohtaista tukea.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille

  • Koulu- ja oppilaitoskohtaista hyvinvointityön suunnittelua, toteutusta ja arviointia
  • Ryhmien ryhmädynamiikan ja työrauhan tukemista tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistämällä
  • Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn tukemista
  • Ryhmien hyvinvoinnin kartoitusta koulu- ja oppilaitoskohtaisilla kyselyillä ja toimenpiteistä
  • Niveltyötä siirtymävaiheissa
  • Vanhempainiltojen, teemapäivien ja tutustumispäivien suunnittelua ja toteuttamista
  • Alueellisesta hyvinvointi- ja kehittämistyötä
  • Opiskeluhuoltamo-toimintaa lukioissa ja myös peruskouluissa: matalan kynnyksen kohtaamispaikka oppilaille, jutellaan ystävyydestä, kaveritaidoista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoista. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

  • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki.
  • perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.

Chat -kanavat lapsille, nuorille sekä vanhemmille

Onks tää normaalia? on maakunnallinen, Päijät-Hämäläisille lapsille ja nuorille suunnattu verkkopalvelu. Palvelussa on tarjolla huolitesti ja teemavideoita, sekä chat-palvelu, jossa 7–25-vuotiaat nuoret voivat keskustella huolistaan nimettömänä ammattilaisten kanssa.  Linkki esittelyvideoon.

En jaksa -sivusto on suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille. Sivustolta löytyy tietoa esimerkiksi lasten kasvatuksesta, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. Linkki esittelyvideoon.

Opiskeluhyvinvointia Lahesta – Facebook ja Instagram -tilit tarjoavat tietoa opiskeluhuollosta opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille. Ylläpitäjinä Lahden kaupungin lukioiden ja ammatillisen koulutuksen psykologit ja kuraattorit. Tilien linkkinapit alla.