Hyppää sisältöön

Yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on monialaista yhteistyötä kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi ja lasten/nuorten ja huoltajien osallisuuden lisäämiseksi. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä monialaista yksilökohtaista tukea.

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaikkien yksikön toimijoiden kesken. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on

  • Koulu- ja oppilaitoskohtaista hyvinvointityön suunnittelua, toteutusta ja arviointia
  • Ryhmien ryhmädynamiikan ja työrauhan tukemista tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistämällä
  • Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn tukemista
  • Ryhmien hyvinvoinnin kartoitusta koulu- ja oppilaitoskohtaisilla kyselyillä ja toimenpiteistä
  • Niveltyötä siirtymävaiheissa
  • Vanhempainiltojen, teemapäivien ja tutustumispäivien suunnittelua ja toteuttamista
  • Alueellisesta hyvinvointityötä ja kehittämistyötä
  • Opiskeluhuoltamo-toimintaa, joka on levinnyt lukiokoulutuksesta myös perusopetuksen kouluihin. Opiskeluhuoltamo on matalan kynnyksen kohtaamispaikka oppilaille. Huoltamoissa on erilaisia teemoja liittyen ystävyyteen, kaveritaitoihin ja muihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoihin. 

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto

  • Yksilökohtaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki.
  • Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.

Chat -kanavat

Onks tää normaalia? on maakunnallinen, Päijät-Hämäläisille lapsille ja nuorille suunnattu verkkopalvelu. Palvelussa on tarjolla huolitesti ja teemavideoita, sekä chat-palvelu, jossa 7–25-vuotiaat nuoret voivat keskustella huolistaan nimettömänä ammattilaisten kanssa.  https://vimeo.com/400277020/52ab724c50

En jaksa-chatissa ratkotaan arjen ongelmia. Keskusteluapu on suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille ja jutella voi esimerkiksi lasten kasvatuksesta, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. Vastaajat ovat terveysalan ammattilaisia. https://vimeo.com/400278723/613edd14e1

Opiskeluhyvinvointia Lahesta on Lahden kaupungin lukioiden ja ammatillisen koulutuksen psykologien ja kuraattorien Facebook ja Instagram tili, joka tarjoaa tietoa opiskeluhuollosta opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille.