Hyppää sisältöön

Koronatilanteesta palautuminen ja Ukraina-ohjeistus

Opetushallitus OPH on päivittänyt tukimateriaaleja uutta lukuvuotta 2022 – 23 varten.

Koronaohjeistuksissa painopisteenä on palautuminen ja myös Ukraina-ohjeistusten kokonaisuus on ajan tasalla. Lisäksi tukimateriaalimme auttavat varautumaan vallitsevan monihäiriötilanteen jatkumiseen. Seuraavassa poimintoja ohjeista.

Lukuvuonna 2022 – 23 kasvatus ja koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa.

Lahden perusopetus ja varhaiskasvatus toimivat Päijät-Soten  sekä valtakunnallisten suositusten  mukaisesti.

Ukrainasta paenneiden tukeminen kasvatuksessa ja koulutuksessa jatkuu

Ukrainalaisten tukeminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa jatkuu kuluvana lukuvuotena.

Monihäiriötilanteen jatkumiseen voi varautua osana normaalia varautumista

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua monihäiriötilanteen jatkumiseen. Sen voi tehdä osana normaalia varautumista. Koronatilanteen jatkumisen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten lisäksi on syytä huomioida mahdolliset hybridi- ja kyberturvallisuusuhat sekä informaatiovaikuttaminen.

Kuntien on hyvä varautua siihen, että kasvatus ja koulutus pystytään myös kriisiolosuhteissa järjestämään mahdollisimman täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti.

Lisätietoa tukimateriaaleista osoitteessa

Opetushallituksen tukimateriaalit lukuvuodelle 2022–2023 on pääosin julkaistu | Opetushallitus (oph.fi)