Hyppää sisältöön

Lisäopetukseen hakeminen

Lisäopetus on yksi Lahden alueen koulutusvaihtoehdoista perusopetuksen jälkeen.

Lisäopetus on tarkoitettu nuorelle, jonka tavoitteena on korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja siten vahvistaa mahdollisuuksia saada haluamansa toisen asteen opiskelupaikka seuraavassa yhteishaussa. Lisäopetusvuoden aikana nuori voi selkeyttää omia opiskelusuunnitelmiaan.

Lisäopetus kestää yhden lukuvuoden. Opiskelijalle laaditaan oma opintosuunnitelma. Opintoihin sisältyy muun muassa perusopetuksen kaikille yhteisiä oppiaineita, oppilaanohjausta ja TET -työelämään tutustumista.

Lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta kiinnostunut opiskelija pääsee tutustumaan myös 2. asteen opintoihin Lahden lukiossa ja Koulutuskeskus Salpauksessa.

Lisäopetusta annetaan Salpausselän peruskoulussa. Opetus, opiskeluvälineet ja ruokailu ovat maksuttomia. Tutustu myös koulumatkakuljetusten korvaamiseen.

  • Lisäopetukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi touko-heinäkuussa varsinaisen yhteishaun jälkeen. Opintoihin voi hakea kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella.

    Pääsyvaatimuksena lisäopetukseen on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuotena.  Opiskelijaksi lisäopetukseen valitaan hakukysymysten perusteella. Hakukysymyksiin vastataan haun yhteydessä opintopolussa. Lahden kaupungin lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lahtelaisille opiskelijoille.

    Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Vapaita opiskelupaikkoja voi hakuajan jälkeen kysyä myös Salpausselän peruskoulun kansliasta.

Lisätietoa

Salpausselän peruskoulu
rehtori Markku Karjalainen, puh. 050 559 7976
apulaisrehtori Hanna Alava, puh. 050 398 5180
lisäopetuksen vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, puh. 050 398 5182
kanslia, puh. 044 416 2838 ja 044 716 1703