Hyppää sisältöön

Digitaalinen kehitys

Digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen koulun arkea. Se on oppimisen väline ja luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja muussa koulutyössä.

Lahden perusopetuksen digitaalista kehitystä ohjaa Lahden kaupungin tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pedagoginen suunnitelma vuosille 2020-2023.

Suunnitelma koostuu oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan taitokuvauksista vuosiluokittain, osaamisen kehittämistoimista sekä toimintaympäristön kuvauksista ohjaten peruskoulujen digitaalista kehitystä. Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa oppilaille ikätasonsa mukaiset tietoyhteiskuntataidot, varmistaa jatko-opintoihin riittävät tietotekniset taidot ja valmiudet työelämän vaatimaan osaamiseen.

Lisätietoa