Hyppää sisältöön

Ympäristökasvattajan vierailut

Ympäristökasvattajat vierailevat maksutta Lahden oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä ohjaamassa ryhmille opetuskokonaisuuksia. Suurin osa toiminnasta tapahtuu lähiluonnossa: pihassa, metsässä tai vesistön äärellä. Tilaa valmiita opetuskokonaisuuksia tai kysy opetettavaan aiheeseen sopivista tehtävistä.

Valmiiden kokonaisuuksien lisäksi tarjoamme yhdistelmiä valmiina olevista toiminnallisista tehtävistämme. Aiheina ovat mm. aistit, kaupunkiluonto, lajintunnistus, luontoliikunta, metsä, monimuotoisuus, ravintoverkot, roskaantuminen, tunnetaidot, veden kiertokultu, vieraslajit ja ympäristötietoisuus. Ota yhteyttä ja rakennetaan yhdessä juuri sinun ryhmäsi tarpeisiin sopiva opetuskokonaisuus. Osa tehtävistä sopii myös varhaiskasvatukseen.

Paikkaan sidottuja tehtäväpaketteja löytyy Salpausselkä Geopark –tuntikokonaisuuksista.

Opetuskokonaisuudet

  • Pohjaeliöt ovat vesistöjen pohjissa eläviä hyönteisiä, nilviäisiä, kasveja ja planktoneliöitä. Ne ovat tärkeä osa vesistöjen ravintoverkkoja ja siksi niiden lajistokoostumus saattaa paljastaa tietoja vesistön tilasta. Pienikokoisia pohjaeliöitä tutkitaan luupeilla ja digimikroskoopeilla ja tutkittavaksi eliöt pyydystetään pohjaeliöhaaveilla vesiastioihin. Tutkimuksen jälkeen eliöt palautetaan takaisin vesistöön ja tutkimusta voidaan jatkaa tiedonhakutyönä.

  • Kaksoistunnilla jalkaudutaan koulun lähiluontoon oppimaan linnuista. Opettaja toimii tunnilla toisena ohjaajana, joten kaksoistunnin lisäksi on hyvä varata lyhyt perehdytystilaisuus opetusvälineisiin. Opetuskokonaisuus muokattavissa ikäryhmän tason mukaan.

  • Kohdeikäryhmän mukaan muovautuvassa puulajioppitunnissa opetellaan lähimetsien yleisimpiä puulajeja toiminnallisin tavoin. Oppitunnin kohteeksi soveltuu metsäalue, jossa kasvaa ainakin koivuja, haapoja, kuusia ja mäntyjä.

  • Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia tietoisuuteen tuova oppitunti räätälöidään ikäryhmän ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Tehtävät ovat toiminnallisia ja osa toteutetaan ryhmätöinä.

  • Ympäristötaidetyöpajassa valmistetaan kierrätysmateriaalista kantaaottava taideteos koulun tiloihin tai lähiympäristöön. Työpaja aloitetaan lyhyellä teoriaosuudella ympäristötaiteesta, josta siirrytään teeman valintaan, ideointikierroksiin ja lopulta teoksen toteutukseen. Tavoitteena on käsitellä ympäristövastuullisuuden teemoja taiteen keinoin ja kehittää samalla luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

  • Kohdeikäryhmän mukaan räätälöitävä bussinkäyttöoppitunti antaa perusvalmiudet paikallisliikenteen käyttöön yksilöinä ja ryhmänä. Oppituntiin sisältyy lyhyt teoriaosuus, matkan suunnittelu sekä bussimatkan harjoittelu joko luokkahuoneessa draamaharjoituksena tai aidossa liikennetilanteessa.

  • Ikäryhmän ja käytettävissä olevan ajan mukaan räätälöity oppitunti ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen luontoon ja sen monimuotoisuuteen. 45 min. oppitunti sisältää vain luennon, pidemmät myös toiminnallisia tehtäviä lajien välisestä kilpailusta, ravintoverkoista, vieraslajeista tai tunnetaidoista opettajan toiveiden mukaan.