Hyppää sisältöön

Erityisopettaja- ja erityisluokanopettajahaku, kevät 2022

Lahden kaupungin perusopetuksessa on haettavana 5 ERITYISOPETTAJAN ja 9 ERITYISLUOKANOPETTAJAN virkaa. Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan/erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkasuhteet alkavat 1.8.2022. Virkoihin haetaan Kuntarekry.fi –palvelussa hakuaikana 3.1.2022 klo 9.00 – 17.1.2022 klo 15.00 yhteishakulomakkeella. Näin hakija voi yhdellä hakemuksella hakea useampaa virkaa samalla kertaa.

Haastattelut toteutetaan kouluittain. Päätökset opettajien vakinaisten virkojen ensimmäisen hakukierroksen valinnoista tehdään 11.2.2022 mennessä.

Lisätietoja antavat kunkin koulun rehtorit virka-aikana ajalla 10. – 17.1.2022. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.

Hae tehtäviä Kuntarekryssä

Erityisopettajan tehtävät

 • Tule Alasenjärven peruskoululle laaja-alaiseksi ERITYISOPETTAJAKSI. Haettavana on kaksi erityisopettajan virkaa. Työyhteisömme opettajalta vaaditaan opetussuunnitelmamme innoittamaa ja reipasta otetta laaja-alaisen erityisopettajan monipuolisilla taidoilla. Odotamme halukkuutta ja vahvaa työotetta työskennellä joustavissa opetusryhmissä yhteis- ja/tai samanaikaisopettajana. Osallistut yhteissuunnitteluun sekä tiimityöhön. Arvostamme sinussa yhteistyökyvykkyyttä, monipuolisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Olet omaksunut laaja-alaisen erityisopettajan työnkuvan ja omaat taitoja toimia erilaisten oppijoiden kanssa.

  Peruskoulumme on 1-6 vuosiluokkien laadukasta perusopetusta tarjoava koulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskeleville yhteensä yli 500 oppilaalle. Koulumme saa uudet tilat lähivuosina. Toimintamme on alkanut väistötiloissa elokuussa 2020 ja jatkuu edelleen. Väistötilat sijaitsevat kahdessa toimipisteessä, Ahtialan koulun ja entisen Kunnaksen koulun yhteydessä. Kunnaksen toimipisteessä toimivat pääsääntöisesti vuosiluokat 1-6 ja Ahtialan toimipisteessä osa 1-3 vuosiluokista.

  Olemme vireä ja aikaansaava alakoulu, jolle tunnusomaista on aktiivinen oppilaiden, opettajien ja luokkien välinen yhteistyö sekä positiivinen tekemisen meininki. Toivomme, että sinäkin nautit yhdessä tekemisestä ja näet myönteisen ilmapiirin voimavarana niin oppilaille kuin opettajille.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Reetta Ahokas, p. 050 518 0292

 • Tule Lotilan peruskouluun laaja-alaiseksi ERITYISOPETTAJAKSI! Haemme osaavaan ja sitoutuneeseen joukkoomme yhteistyökykyistä tekijää. Työtehtäviin kuuluu erityisopetus luokka-asteilla 1.-6. joustavin ryhmittelyin. Arvostamme oma-aloitteisuutta, aktiivista, sitoutunutta ja joustavaa työotetta. Eduksi katsotaan työkokemus laaja-alaisena erityisopettajana.

  Lotilan koulu on noin 440 oppilaan 1.-6. vuosiluokkien peruskoulu aivan Lahden keskustan tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussamme tarjotaan painotetun musiikin opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme pidetään tärkeänä ryhmien hyvinvointia ja tiimityötä. Olemme KiVa-koulu ja toteutamme osallisuuskasvatusta eri tavoin, mm. Verso, Resto ja Välkkäri-toimintojen avulla. Koulussamme on nykyaikaiset ja muunneltavat opetustilat ja suuret piha-alueet. Toimimme yhteistyössä muiden alueen koulujen ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa. Koulussamme toteutetaan teknologiakasvatusta mm. robotiikan avulla.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Mia Kiiski, p. 050 387 9754

 • Haemme Länsiharjun kouluun laaja-alaista ERITYISOPETTAJAA. Tehtävänä on toimia laaja-alaisena erityisopettajana oppilaiden oppimaan oppimisen tukemisessa. Opetusta on 1-6 -luokilla. Viikkotunteja saat opetettavaksesi 24 h. Arvostamme erityisesti valmiutta innovatiiviseen yhteistyöhön ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin.

  Länsiharjun koulu on 1-6 vuosiluokkien perusopetusta tarjoava koulu. Koulussamme on noin 550 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulumme sijaitsee eteläisessä Lahdessa, ympäristössä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamiseen. Koulussamme annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Koulussamme on mahdollista opiskella A1 englannin lisäksi A2 kielinä ranskaa, espanjaa ja kiinan kieltä. Olemme liikkuva koulu.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Timo Helle, p. 050 539 1683

 • Haemme Mukkulan peruskoulun osaajiemme joukkoon ERITYISOPETTAJAA. Toivomme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Hyvät yhteistyötaidot ja halu toimia tiimissä katsotaan eduksi. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Eduksi luetaan kokemus tiimissä toimimisesta ja yhteisopettajuuden toteuttamisesta sekä kokemus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen tukemisesta. Erityisopettajan tehtävä sijoittuu yläkouluun.

  Mukkulan peruskoulu on vuosiluokkien 1.-9. perusopetusta antava noin 800 oppilaan koulu, joka sijaitsee Mukkulan kaupunginosassa neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Mukkulan koulu on liikuntapainotteinen koulu. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimivat Mukkulan päiväkoti ja Mukkulan kirjasto, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulun vieressä on hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ja ympäristöä hyödynnetään vahvasti opetuksessa.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Hanna Saarinen, p. 044 482 6292
  apulaisrehtori Niina Kettunen, p. 050 383 6511

Erityisluokanopettajan tehtävät

 • Tule Alasenjärven peruskouluun ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI. Erityisluokanopettaja toimii alueellisen pienryhmän opettajana. Edellytämme tulevalta erityisluokanopettajalta halukkuutta ja taitoa toimia tiimityössä yhteis- ja/tai samanaikaisopettajana sekä kokemusta luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Toivomme aktiivista, reipasotteista taitajaa erityisluokanopettajan monipuolisilla taidoilla.

  Työyhteisömme opettajilta toivomme aktiivista, opetussuunnitelmamme innoittamaa ja reipasta otetta opettajan monipuolisilla taidoilla. Odotamme halukkuutta ja vahvaa työotetta työskennellä joustavissa opetusryhmissä sekä olla mukana yhteissuunnittelussa sekä tiimityössä. Arvostamme sinussa, yhteistyökykyisyyttä, monipuolisuutta ja kehittämismyönteisyyttä.

  Peruskoulumme on 1-6 vuosiluokkien laadukasta perusopetusta tarjoava koulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskeleville yhteensä yli 500 oppilaalle. Koulumme saa uudet tilat lähivuosina. Toimintamme on alkanut väistötiloissa elokuussa 2020 ja jatkuu edelleen. Väistötilat sijaitsevat kahdessa toimipisteessä, Ahtialan koulun ja entisen Kunnaksen koulun yhteydessä. Kunnaksen toimipisteessä toimivat pääsääntöisesti vuosiluokat 1-6 ja Ahtialan toimipisteessä osa 1-3 vuosiluokista.

  Olemme vireä ja aikaansaava alakoulu, jolle tunnusomaista on aktiivinen oppilaiden, opettajien ja luokkien välinen yhteistyö sekä iloinen tekemisen meininki. Toivomme, että sinäkin nautit yhdessä tekemisestä ja näet myönteisen ilmapiirin voimavarana niin oppilaille kuin opettajille.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Reetta Ahokas, p. 050 518 0292

 • Haemme Jalkarannan peruskouluun kahta osaavaa ERITYISLUOKANOPETTAJAA.

  Toinen tehtävistä sijoittuu VET-luokille eli kaupunkitasoiseen vaativan erityisen tuen opetuksen luokkaan. Toivomme sinulta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Hyvät yhteistyötaidot ja halu toimia tiimissä katsotaan eduksi. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikanosaamista sekä kokemusta vaativan erityisen tuen toteuttamisesta. Eduksi katsotaan kokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksesta sekä korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallinta. Eduksi katsotaan myös kokemus verkostoyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

  Toinen tehtävä sijoittuu Jalo-luokalle eli vaativan erityisen tuen luokalle, jossa opettaja työskentelee toisen erityisluokanopettajan työparina. Koulussamme toimii myös vastaavanlainen luokka, jonka kanssa tehdään tiimiyhteistyötä. Eduksi katsotaan kokemusta verkostoyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Hakemamme erityisluokanopettaja pääsee työskentelemään kaupunkitasoisessa erityisluokassa tiimimallilla Jalkarannan koululla. Jalo-luokkaan ohjataan 1.-6. -vuosiluokkien oppilaita, jotka tarvitsevat vahvaa ja moniammatillista tukea ja joiden koulunkäyntiä tunne-elämän vaikeudet estävät tai olennaisesti vaikeuttavat. Jalo-luokan opetushenkilöstö tekee moniammatillista yhteistyötä mm. oppilaan lähikoulun ja sairaalaopetuksen henkilöstön kanssa sekä oppilaiden muiden verkostojen kanssa. Edellytämme valittavalta henkilöltä halua ja sitoutumista kehittämistyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä tai kokemusta neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista. Arvostamme tuntemusta moniammatillisesta verkostotyöstä ja kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta sekä positiivista asennetta.

  Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto. Jalkarannan monitoimitalo valmistui vuonna 2015 ja sijaitsee upeiden liikuntamaastojen välittömässä läheisyydessä. Meillä on monimuotoiset ja toimivat fyysiset puitteet opetuksen järjestämiseen.

  Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on noin 310, opettajia reilu 20 ja avustajia noin 10. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä. Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

  Lisätietoja virka-aikana:
  vs. rehtori Arto Veijola, p. 044 716 1058

 • Tule Kukkasen peruskouluun ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI. Haemme aktiiviseen opettajajoukkoomme osaajaa hoitamaan erityisluokanopettajan virkaa. Erityisluokanopettajan päätehtävä tulevana lukuvuonna on toimia 9-luokan pienryhmän erityisluokanopettajana ja siitä eteenpäin osana erityisopetuksen tiimiä, joka huolehtii Kukkasen peruskoulun oppilaiden tuen järjestämisestä.

  Kukkasen peruskoulussa on noin 480 oppilasta ja toimimme Nastolan alueella Nastopolin tiloissa. Toivomme hakijalta iloista ja innostunutta otetta työntekoon sekä hyviä yhteistyötaitoja.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Sanna Ainola, p. 040 820 3330

 • Tervetuloa ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI osaavaan joukkoomme Kärpäsen peruskouluun. Haemme kahta erityisluokanopettajaa, joiden tehtävät sijoittuvat alueellisen erityisen tuen pienryhmän opettamiseen ja ohjaamiseen 7-9 luokilla. Edellytämme vahvaa otetta yhteisopettajuuteen.

  Koulumme on 1.-9. vuosiluokkien monimuotoinen yhtenäiskoulu, joka tarjoaa oppilailleen ja henkilökunnalleen monipuolisen ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisen tuen pienryhmiä, kuvataiteen painotettua opetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

  Yhteistyö ja yhteisopettajuus ovat meille tärkeitä, luonnollisia ja kehittyviä arvoja. Modernit tilat ja välineet mahdollistavat ajanmukaiset opetusmenetelmät. Uusi monitoimikenttämme aktivoi liikkumiseen ja oma lähimetsämme kutsuu ulkona oppimiseen. Olemme myös saaneet eTwinning-nimikkeen osallistumisesta vuosittain kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, joissa eri maiden oppilaat ja opettajat ovat yhteydessä toisiinsa jonkin yhteisen aiheen parissa. Työyhteisössämme vaalimme hyvää yhteishenkeä ja myönteinen ilmapiiri näkyy koulumme arjessa päivittäin.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Ari Pippuri, p. 050 559 7847

 • Haemme Lähteen peruskouluun ammattitaitoista ja yhteistyökykyistä ERITYISLUOKANOPETTAJAA, joka on valmis yhteisopettajuuteen ja tiimityöskentelyyn. Opetus tapahtuu alaluokilla.

  Lähteen koulun toiminta siirtyi uuteen monitoimitaloon elokuussa 2020. Monitoimitalossa on uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat. Monitoimitalossa on peruskoulun (1-9 lk) lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat sekä oppilashuollon palveluita. Osa monitoimitalon tiloista on perinteisiä luokkahuoneita ja osa erityisesti yhteisopettajuuteen sopivia avoimia ja muunneltavia oppimistiloja.

  Lähteen koulussa työskennellään soluissa (alakoulussa 0-2 -lk, 3-4 -lk sekä 5-6 -lk), joissa on perinteisiä luokkatiloja sekä yhteistä, avointa muunneltavaa tilaa. Tilat tukevat opettajien yhteistyötä ja samanaikaisopetusta.

  Lisätietoja virka-aikana:
  vs. rehtori Jukka Manninen, p. 050 387 9719

 • Haemme Mukkulan peruskoulun osaajiemme joukkoon ERITYISLUOKANOPETTAJAA. Toivomme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Hyvät yhteistyötaidot ja halu toimia tiimissä katsotaan eduksi. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä kokemusta erityisen tuen luokkamuotoisen opetuksen toteuttamisesta. Eduksi luetaan kokemus erityisen tuen oppilaiden opetuksesta ja erilaisten tukimuotojen (mm. kuvatuki, nepsy-menetelmät, opetuksen erityisjärjestelyiden toteutus) hyödyntämisestä opetuksessa. Virka tulee sijoittumaan alakouluun.

  Mukkulan peruskoulu on vuosiluokkien 1.-9. perusopetusta antava noin 800 oppilaan koulu, joka sijaitsee Mukkulan kaupunginosassa neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Mukkulan koulu on liikuntapainotteinen koulu, jossa toimivat saksavirikkeiset luokat. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimivat Mukkulan päiväkoti ja Mukkulan kirjasto, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulun vieressä on hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ja ympäristöä hyödynnetään vahvasti opetuksessa.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Hanna Saarinen, p. 044 482 6292
  apulaisrehtori Niina Kettunen, p. 050 383 6511

 • Tule ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI Tiirimaan yhtenäiskouluun yläkoulun yhteistyöluokille. Erityisluokanopettaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä lehtoreiden kanssa. Erityisen tuen oppilaat ovat ns. yhteistyöluokilla (A ja B), missä on mukana myös yleisen ja tehostetun tuen oppilaita. Tukea annetaan ns. joustavin opetusjärjestelyin, pääosin samanaikaisopetuksena. Tarvittaessa muodostetaan pienempiä opetusryhmiä.

  Erityisluokanopettaja vastaa pedagogisten asiakirjojen tekemisestä ja toimii luokkien toisena luokanohjaajana. Hakijan eduksi luetaan vastaavan tehtävän hoitaminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja kokemus yhteisopettajuudesta erityisesti yläkoulun opettajien kanssa.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Kari Turpeinen, p. 050 559 7846