Hyppää sisältöön

Luokanopettajahaku, kevät 2022

Lahden kaupungin perusopetuksessa on haettavana 9 LUOKANOPETTAJAN virkaa. Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Virkasuhteet alkavat 1.8.2022. Virkoihin haetaan Kuntarekry.fi –palvelussa hakuaikana 3.1.2022 klo 9.00 – 17.1.2022 klo 15.00 yhteishakulomakkeella. Näin hakija voi yhdellä hakemuksella hakea useampaa virkaa samalla kertaa.

Haastattelut toteutetaan kouluittain. Päätökset opettajien vakinaisten virkojen ensimmäisen hakukierroksen valinnoista tehdään 11.2.2022 mennessä.

Lisätietoja antavat kunkin koulun rehtorit virka-aikana ajalla 10. – 17.1.2022. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.

Hae luokanopettajan tehtäviä Kuntarekryssä

Lisäksi on haettavana 2 LUOKANOPETTAJAN virkaa ja 1 ESIOPETTAJAN virka Lahden ruotsinkielisessä koulussa. Näitä tehtäviä haetaan erillisellä hakulomakkeella Kuntarekryssä.

Hae ruotsinkielisen koulun tehtäviä Kuntarekryssä

Tietoa haettavana olevista viroista ja kouluista

 • Haemme Kivimaan peruskouluun osaajiemme joukkoon LUOKANOPETTAJAA. Toivomme hakijoilta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Kokemus yhteisopettajuudesta ja kiinnostus tiimioppimisen kehittämiseen katsotaan hakijoille eduksi. Odotamme hakijoilta myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rakentavaa otetta kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

  Kivimaan peruskoulu on 1.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että erityisen tuen pienryhmissä opiskeleville oppilaille. Koulussamme työskentelee noin 850 oppilasta ja noin 80 opetus- ja kasvatustyön osaajaa. Koulumme vision mukaisesti Kivimaalla opitaan ja kasvetaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tätä visiota toteutamme viime elokuussa käyttöön otetussa uudessa koulurakennuksessa.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Tuula Herkepeus, p. 050 518 0133
  apulaisrehtori Kirsi Ontronen, p. 050 398 5077

 • Tervetuloa LUOKANOPETTAJAKSI osaavaan joukkoomme Kärpäsen peruskouluun. Tehtävä sijoittuu maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen, 6-9 lk. ikäisten ryhmään. Toivomme sinulta vahvaa otetta yhteisopettajuuteen.
  Koulumme on 1.-9. vuosiluokkien monimuotoinen yhtenäiskoulu, joka tarjoaa oppilailleen ja henkilökunnalleen monipuolisen ja viihtyisän oppimis- ja työympäristön. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisen tuen pienryhmiä, kuvataiteen painotettua opetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta.

  Yhteistyö ja yhteisopettajuus ovat meille tärkeitä, luonnollisia ja kehittyviä arvoja. Modernit tilat ja välineet mahdollistavat ajanmukaiset opetusmenetelmät. Uusi monitoimikenttämme aktivoi liikkumiseen ja oma lähimetsämme kutsuu ulkona oppimiseen. Olemme myös saaneet eTwinning-nimikkeen osallistumisesta vuosittain kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, joissa eri maiden oppilaat ja opettajat ovat yhteydessä toisiinsa jonkin yhteisen aiheen parissa. Työyhteisössämme vaalimme hyvää yhteishenkeä ja myönteinen ilmapiiri näkyy koulumme arjessa päivittäin.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Ari Pippuri, p. 050 559 7847
  apulaisrehtori Timo Aho, p. 050 387 9636

 • Tule Lotilan peruskouluun LUOKANOPETTAJAKSI! Työtehtäviisi kuuluu musiikkiluokan opetus sijoittuen 3.-6. luokka-asteelle sekä painotetun musiikin opetusta usealle luokalle sisältäen mm. kuoronjohtoa, säveltapailun ja musiikin teorian sekä bändisoittimien ja yhteissoiton opetusta.

  Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa musiikkiosaamista. Hakijalle katsotaan eduksi musiikin opinnot (soitinopinnot, säveltapailu, teoria, Kodaly-metodin tuntemus) sekä kokemus musiikkiluokan opetuksesta ja kuoronjohtamisesta. Annamme arvoa joustavalle työotteelle, positiiviselle ja sitoutuneelle asenteelle sekä vuorovaikutus- ja tiimityötaidoille.

  Lotilan koulu on noin 440 oppilaan 1.-6. vuosiluokkien peruskoulu aivan Lahden keskustan tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Koulussamme tarjotaan painotetun musiikin opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Koulussamme pidetään tärkeänä ryhmien hyvinvointia ja tiimityötä. Olemme KiVa-koulu ja toteutamme osallisuuskasvatusta eri tavoin, mm. Verso, Resto ja Välkkäri-toimintojen avulla. Koulussamme on nykyaikaiset ja muunneltavat opetustilat sekä suuret piha-alueet. Toimimme yhteistyössä muiden alueen koulujen ja Lahden kaupungin eri toimijoiden kanssa. Koulussamme toteutetaan teknologiakasvatusta mm. robotiikan avulla.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Mia Kiiski, p. 050 387 9754

 • Haemme Lähteen peruskouluun kahta LUOKANOPETTAJAA. Lukuvuonna 2022-2023 toinen tehtävistä sijoittuu 0-2 -luokkien soluun. Lähteen koulun 0 – 2 -luokat työskentelevät yhteisessä solussa, jossa on perinteisiä luokkatiloja sekä yhteistä, avointa muunneltavaa tilaa. Tilat tukevat opettajien yhteistyötä ja samanaikaisopetusta. Eduksi tässä luokanopettajan tehtävässä luetaan taito opettaa musiikkia. Toisen luokanopettajan tulevan lukuvuoden opetettava luokka-aste ei ole vielä tiedossa. Eduksi tulevalle opettajallemme luetaan kuitenkin taito opettaa musiikkia ja muita taito- ja taideaineita.

  Luokanopettajiltamme toivomme hyviä yhteistyö– ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi eduksi luetaan hyvät tietotekniset taidot sekä kokemus yhteisopettajuudesta. Myös kokemus erityisen tuen oppilaista sekä maahanmuuttajaoppilaista katsotaan eduksi.

  Lähteen koulun toiminta siirtyi uuteen monitoimitaloon elokuussa 2020. Monitoimitalossa on uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat. Monitoimitalossa on peruskoulun (1-9 lk) lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat sekä oppilashuollon palveluita. Osa monitoimitalon tiloista on perinteisiä luokkahuoneita ja osa erityisesti yhteisopettajuuteen sopivia avoimia ja muunneltavia oppimistiloja.

  Lisätietoja virka-aikana:
  vs. rehtori Jukka Manninen, p. 050 387 9719

 • Tule töihin uudistumiskykyiseen ja ratkaisukeskeiseen työyhteisöön! Meillä pääset toimimaan osana tiimiä ja kehittämään työtäsi yhdessä tiimin kanssa uudessa Rakokiven monitoimitalo Loistossa.

  Monitoimitalo Loistossa syksystä 2021 alkaen toimiva Rakokiven peruskoulu on noin 400 oppilaan alakoulu, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Rakokiven liikekeskuksessa. Monitoimitalo Loistossa toimii koulun lisäksi Rakokiven päiväkoti ja Nastolan kirjasto sekä joukko muita käyttäjiä. Käytettävissämme upean uuden talon lisäksi ovat erinomaiset urheilu- ja liikuntamahdollisuudet kävelyetäisyydellä. Koulullamme on vahvaa oppimisen tuen osaamista.

  Haemme osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme neljää LUOKANOPETTAJAA. Tehtävänä on toimia luokanopettajana vuosiluokan tiimissä, johon kuuluu luokanopettajia, erityisopetuksen opettaja ja koulunkäynninohjaaja/koulunkäynninohjaajia. Koulussamme toimitaan yhteisopettajuusmallilla. Tuen oppilaat opiskelevat pääosin inklusiivisesti osana oman luokka-asteensa ryhmää.

  Kelpoisuuden lisäksi arvostamme hakijan halua ja kykyä yhteistyöhön ja opetuksen kehittämiseen sekä toimintaan joustavissa oppimisympäristöissä. Vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön vaikuttavat valintapäätökseen. Valmius opettaa kieliä (EN, RU) sekä käsityötä katsotaan eduksi. Valinta tehdään soveltuvuuden ja kelpoisuuden perusteella.

  Lisätietoja virka-aikana:
  rehtori Susanna Kulonen, p. 040 834 9330