Hyppää sisältöön

Kilpailu

Lahden kaupunki järjestää tekstiilien kiertotalouteen keskittyvän avoimen suunnittelukilpailun 29.5.–13.8.2023. Kilpailun voittaja julkistetaan 8.9.2023 mennessä.

Ympäristökaupunkina tunnettu Lahti haluaa ideakilpailun avulla edistää kiertotalouteen pohjaavaa innovointia ja yrittäjyyttä etsimällä uusia käyttökohteita poistotekstiileille ja talteen otetulle tekstiilikuidulle.

Kuka voi osallistua?

Kilpailu on avoin suunnittelukilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat henkilöt tai työryhmät. Kilpailuun toivotaan osallistumisia niin opiskelijoilta kuin ammattisuunnittelijoilta. Kilpailuun voivat osallistua niin yritykset kuin yksityishenkilöt.

Kilpailuun ei voi osallistua työllä, joka on ollut aiemmin esillä vastaavassa kilpailussa. Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää vain yhden ehdotuksen.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on etsiä innovatiivisia ja toteutuskelpoisia käyttökohteita ja tuotteistamismahdollisuuksia poistotekstiileille ja niistä talteen otetulle tekstiilikuidulle. Kilpailun avulla Lahti haluaa edistää tekstiilien kiertotaloutta ja nostaa esiin poistotekstiilin potentiaalia teollisuuden ja designin raaka-aineena.

Kilpailussa etsitään vaikuttavia ja innovatiivisia ideoita tai tuotekonsepteja, jotka hyödyntävät poistotekstiiliä tai tekstiilikuitua keskeisellä tavalla. Samalla kilpailu tuo esiin kiertotalouden periaatteita ja potentiaalia.

Reunaehdot

 • Kilpailutyön tulee hyödyntää poistotekstiiliä tai tekstiilikuitua keskeisellä tavalla.
 • Kiertotalouden periaatteiden tulee toteutua kilpailutyössä tuotteen kokonaiselinkaaren huomioiden.
 • Töiltä toivotaan ennen kaikkea innovatiivisuutta, uutuusarvoa ja esteettisyyttä.
 • Kilpailutöitä tullaan arvioimaan myös niiden toteutuskelpoisuuden ja kaupallisen potentiaalin perusteella.
 • Kilpailussa ei ole tehty rajauksia tuotekategorioiden tai teollisuudenalan suhteen, vaan kilpailuun toivotaan osallistumisia laajasti niin muodin, designin kuin teollisen muotoilun alalta.
 • Kilpailutyö ei saa jo markkinoilla oleva valmis tuote, eikä se saa olla ollut aiemmin esillä vastaavassa kilpailussa.
   

Palkinto

 Kilpailussa jaetaan yksi 5000 euron pääpalkinto. Palkinto lasketaan veronalaiseksi tuloksi. 

Kilpailun aikataulu

29.5.2023 Kilpailukutsun julkaisu, avoin suunnittelukilpailu alkaa  

21.6.2023 Kilpailua koskevien kysymysten määräaika  

13.8.2023 Kilpailuehdotusten jättö klo 23.59 mennessä.

vko 35 Palkintolautakunta julkistaa kilpailun viisi parasta työtä 

vko 36 Voittaja julkistetaan  

Poistotekstiili ja kiertotalous 

 •  

  • Poistotekstiiliä on kaikki se tekstiili, mikä on jäänyt omistajalleen tarpeettomaksi, kuten vaatteita ja kodintekstiilejä, jotka ovat rikkinäisiä, virttyneitä tai loppuun kulutettuja eivätkä kelpaa enää sellaisenaan käytettäväksi.  
  • Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä, suodatinkankaita ja komposiitteja. 
  • Keskeistä on tunnistaa poistotekstiilin materiaali, jotta kierrätyskuidusta saadaan haluttuun käyttöön soveltuvaa. 
  • Kierrätetyt tekstiilikuidut voivat vaihdella laadultaan ja ominaisuuksiltaan alkuperäisten kuitujen mukaan. Tämä voi vaikuttaa materiaalin lujuuteen, joustavuuteen, värinkestonisuuteen ja muihin teknisiin ominaisuuksiin. Muita haasteita tuotannon suunnitteluun suuremmassa mittakaavassa voi tuoda tekstiilikuitujen saatavuus. 
  • Kierrätetty tekstiilikuitu tarjoaa mahdollisuuden valmistaa tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki ja vähemmän ympäristövaikutuksia kuin ne, joiden materiaalina ovat neitseelliset kuidut. 
  • Kierrätettyjä tekstiilikuituja voidaan käyttää erilaisten tuotteiden valmistuksessa, kuten vaatteissa, asusteissa, akustiikkaelementeissä, kodintekstiileissä ja matoissa. Kuitujen monipuolisuus tarjoaa mahdollisuuden luoda erilaisia tekstiilirakenteita ja pintoja eri käyttötarkoituksiin.
  • Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamien ympäristövaikutusten tulee sisältää valmistusprosessin lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen. Suunnittelussa tulisi painottaa kestävyyttä sekä pitkäikäisyyttä, kierrätettävyyttä, modulaarisuutta ja resurssiviisautta. 

Kilpailuehdotuksen sisältö

Tutustuthan huolellisesti kilpailuun ohjeisiin.

 • 23 havainnekuvaa työstä, josta käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotusta.  

  Kirjallinen selostus (max 2 x A4) työn sisällöstä, toteuttamistavoista, materiaaleista ja muista teknisistä ratkaisuista, sekä arvio tuotteen elinkaaresta.  

  Kilpailijalla on oikeus esittää enintään 2 kuvaa teoksen yksityiskohdista, teknisistä ratkaisuista tai muuta ehdotusta valaisevaa materiaalia. 

   Ehdotuksen tiedot, sekä tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Työryhmän jättäessä ehdotuksen, tulee kaikki tekijät mainita nimeltä, yhden tekijän yhteystiedot riittävät.

 • Kilpailuehdotusten kaikki materiaali on varustettava nimimerkillä ja mukaan on liitettävä samalla tekijän yhteystiedot. Kilpailuehdotuksissa ei saa näkyä tekijän henkilöllisyyteen liittyviä tunnisteita. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee kilpailun yhteyshenkilö. Kilpailun yhteyshenkilö varmistaa tekijöiden yhteystietojen säilymisen salassa palkintolautakunnan jäseniltä. 

 • Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijäoikeudet säilyvät tekijällä. Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen töiden materiaalia korvauksetta omassa viestinnässään.  

  Erikseen päätettäessä Lahden kaupungilla on oikeus toteuttaa osallistujatyöstä prototyyppi kaupungin omaan markkinointi- ja viestintäkäyttöön. 

 • Kilpailun palkintolautakunnassa ovat Harri Kalliomäki (LAB Muotoiluinstituutti), Minna Cheung (LAB-ammattikorkeakoulu), Sami Sykkö (LUT), Marianne Heikkilä (Marttaliitto) sekä Jenni Rahkonen (Lahden kaupunki). Sihteereinä toimivat Lahden kaupungin viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Maria Ansas ja viestintäpäällikkö Anu-Liisa Rönkä. 

  Palkintolautakunta asettaa paremmuusjärjestykseen viisi parasta kilpailuehdotusta käyttäen arvioinnissa muun muassa seuraavia perusteita: 

  • Ehdotuksen esteettinen laatu
  • Kiertotalouden periaatteiden toteutuminen ehdotuksessa
  • Ehdotuksen toteutuskelpoisuus
  • Ehdotuksen vastaaminen annettuihin reunaehtoihin.
 • Lisätietoja kilpailun käytännön asioista, kilpailuohjelmasta ja kilpailuehdotuksista antavat kilpailusihteerit Maria Ansas ja Anu-Liisa Rönkä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@greenlahti.fi. 

  Kysymykset on esitettävä 21.6.2023 mennessä. Saapuneet kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien nähtävillä 30.6.2023 menneessä osoitteessa: lahti.fi/kiertoon/kilpailu 

 • 1.Kenelle kilpailu on suunnattu?
  Kilpailun tehtävänannossa korostuu painotus enemmän muotoilualalle kuin teknologia-alalle suuntautuva suunnittelukilpailu, mutta joskus asiat kietoutuvat toisiinsa niin, että rajanveto on vaikeaa tai mahdotonta. Emme ole tehneet rajauksia tuotekategorioiden tai teollisuudenalan suhteen, vaan kilpailuun toivotaan osallistumisia laajasti niin muodin, designin kuin teollisen muotoilun alalta.
  Kilpailuun voivat osallistua niin yksityishenkilöt, ryhmät kuin yrityksetkin.

  2. Onko olemassa keskimääräistä arviota eri materiaalien osuudesta tekstiilijätteessä? 
  Kilpailutyön tulee hyödyntää poistotekstiiliä tai tekstiilikuitua keskeisellä tavalla ilman että näiden osuuksia on määritelty.

  3.Onko mahdollista osallistua kilpailuun Suomessa asuvana ja suomalaisessa yliopistossa opiskelevana kansainvälisenä opiskelijana?
  Kyllä, kilpailuun voivat osallistua niin suomalaiset kuin Suomessa asuvat, esim. vaihto-opiskelijat.

  4. Odotetaanko ehdotusta suunnitelmasta (kuvitukset, selitykset jne.) eikä fyysistä prototyyppiä?
  Kilpaluun osallistutaan ehdotuksella (kuvin 2-3 ja selityksin) ei fyysisellä prototyypillä.

  5. Saako havainnekuvien lisäksi lähettää kuvia teoksen yksityiskohdista myös esimerkiksi kollaasina?
  Kuvakollaasi voi olla yksi kuvamateriaaleista. Kilpailuun osallistutaan ehdotuksella (kuvin 2-3 ja selityksin) ei fyysisellä prototyypillä. Kuvien tulee osoittaa tuotteen ominaisuudet selkeästi arviointia varten. Osallistuja voi valita osallistumista tukevien kuvien välineen ja tyylin.

  6. Onko mahdollista lähettää sähköisen materiaalin lisäksi esimerkiksi fyysisiä materiaalinäytteitä osana kilpailusuoritusta?
  Otamme vastaan ainoastaan digitaalisia aineistoja

   

 • Kilpailuehdotukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen info@greenlahti.fi.   

  Kilpailuehdotuksen lähetyksessä voidaan käyttää esim. WeTransfer-palvelua, viestikenttään tulee nimetä tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mukaan voi liittää havainnekuvia ja liitetiedostoja, joiden maksimikoko on 8 MB. Ehdotusten tulee olla perillä 13.8. klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä kilpailuehdotuksia ei oteta mukaan kilpailuun. 

 • Lahden kaupungilla on oikeus julkistaa viisi parasta kilpailuun osallistunutta työtä ja niiden tekijät. Kaupungilla on oikeus käyttää kilpailutöitä ja niiden materiaalia kaupungin omassa markkinoinnissa.  

Kilpailun palkintolautakunnan esittely

Tuomaristoon on kutsuttu suomalaisia muoti- ja vaatetusalan, muotoilun, kiertotalouden sekä viestinnän huippuammattilaisia. Kilpailun palkintolautakunta valitsee kilpailuehdotusten perusteella kilpailun finalistit sekä voittajan.

 • Minna Cheung (TaM) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa Puettavan muotoilun lehtorina. Hänellä on useiden vuosien työkokemus strategisesta ja konseptimuotoilusta muodin alalta. Hän on toiminut muotialan yrittäjänä. Kiinnostuksen kohteita ovat muotoilu, kiertotalouden mukainen suunnittelu sekä kädentaidot. Näitä teemoja hän on tutkinut useissa TKI-hankkeissa sekä opetuksessaan. 

  Helsinkiläinen rovasti Marianne Heikkilä (TM) työskentelee Marttaliiton pääsihteerinä ja Martat-lehden päätoimittajana sekä hallitusammattilaisena järjestöissä, säätiöissä, yrityksissä ja ministeriöiden työryhmissä. Heikkilä on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa kotimaantyönjohtajana, Kirkkopalveluiden viestintäjohtajana sekä Vantaan Hakunilan nuorisotyöstä vastaavana seurakuntapastorina saatuaan pappisvihkimyksen vuonna 1996.
  Heikkilä on toiminut vuosia toimittajana YLE:llä lasten ja nuorten toimituksessa sekä kirjoittanut blogeja ja kolumneja, toiminut konsulttina sekä mentorina nuorille. Martta-Mariannen työ- ja vapaaehtoistehtäviä, luottamustoimia ja johtamista yhdistää palo muuttaa yhdessä maailmaa paremmaksi. Heikkilä on yksi Naisten Pankin perustajajäsenistä ja Etsijä-lehden vastaavana päätoimittajana. Hän uskoo, että jokainen voi tehdä omassa arjessaan kestäviä tekoja ja valintoja huomista varten. Tavaroiden ja raaka-aineiden kierrätys säästää luonnonvaroja ja kukkaroa. Huolellinen lajittelu mahdollistaa jätteen uusiokäytön.  

  Tällä hetkellä Heikkilä toimii mm. Sininauha Oy:n, Parisuhdekeskus Katajan, Kuluttajaliitto ry:n, Väestönsuojelusäätiön, Jane ja Aatos Erkon säätiön, Lasten ja nuorten keskus ry:n, LähiTapiolan hallintoneuvoston, Autismisäätiön ja Diakonissalaitoksen hallintoneuvoston luottamustehtävissä. 

  Harri Kalliomäki toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa kalustemuotoilun lehtorina. Kalliomäki on pitkän linjan muotoilija sekä muotoilun opettaja. Hänen erityisosaaminensa ja kiinnostus liittyvät puumateriaaliin ja kalustemuotoiluun. Opetustyön ohessa Kalliomäki on työskennellyt freelance muotoilijana vuodesta 2002 lähtien. Työnteon lisäksi intohimoa on erittäin vakavahenkisesti 5 kielisen basson soitto muutamissa ”meistä kuullaan vielä”- bändeissä.

  Jenni Rahkonen
  Jenni Rahkonen (DI) on Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori. Hän edistää työssään erityisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemoja. Jenni on ollut valmistelemassa Lahden kiertotalouden tiekarttaa, joka julkaistiin vuonna 2022. Aiemmin hän on työssään keskittynyt erityisesti jätehuoltoon. Hän onkin innokas ja pikkutarkka jätteiden lajittelija ja inspiroitunut arjessa keksimään erilaisia käyttötarkoituksia käytetyille materiaaleille, jotta niillä olisi pidempi elinkaari. 

  Sami Sykkö (KTM) LUT-yliopiston työelämäprofessorina toimiva Sykkö on toimittaja, esiintyjä, kolumnisti, kommentaattori ja kirjailija. Tänä vuonna hän on esiintynyt myös Muodin huipulle -televisio-ohjelman tuomarina. Sykkö on työskennellyt myös Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja ja päätoimittaja.
  Uransa aikana hän on haastatellut muiden muassa kolmea Suomen presidenttiä, taitoluistelun maailmanmestareita sekä muotimaailman keisari Karl Lagerfeldiä ja filmitähti Jane Fondaa. Hän on raportoinut Lontoon terrori-iskusta, Pariisin muotiviikoilta ja tasavallan presidentin kesäasunnosta Kultarannasta. Toimittajana Sykkö on tullut tutuksi esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa ja kommentaattorina Britannian kuninkaallisissa häissä.