Hyppää sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä (Arhamankatu 2)

Nähtävilläoloaika 1.10.2020 – 2.11.2020

Alla mainittu ehdotus on julkisesti nähtävänä 1.10.–2.11.2020 Lahti-Pisteessä ja kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/kaavoitus.

Kytölä, Arhamankatu 2

Lahden kaupungin Kytölän (10.) kaupunginosan korttelin 10244 tonttia 23 koskeva asemakaavan muutosehdotus A-2790, Arhamankatu 2.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa saunarakennuksen rakentaminen.

Ehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle ja ympäristölautakunnalle nähtävillä olon ajan kuluessa; sähköisesti sähköpostitse kirjaamo@lahti.fi tai paperinen palaute tulee toimittaa Palvelutorin Lahti-Pisteeseen.

Lahti-Piste Palvelutorilla

Avoinna ma-pe klo 8-18, Kauppakeskus Trio, 2. kerros, Vesku-aukio
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

Tiedustelu kaavasta

Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen p. 050 387 8715
etunimi.sukunimi@lahti.fi

 

Lahti 30.9.2020

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tutustu ehdotukseen kaavatyön verkkosivulla