Hyppää sisältöön

Kaavamuutoksen luonnosvaiheen kuuleminen –Jalkaranta, Kiikkulankatu 35, Korpikoti ja virkistysalue

Nähtävilläoloaika 29.10.2020 – 11.11.2020

Otsikossa mainittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos on nähtävillä 29.10.-11.11.2020 Lahden Palvelutorin Osallistumistila Kympissä, Jalkarannan kirjastossa ja kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/kaavoitus.

Alueen kaavoittaja on tavattavissa maanantaina 2.11. klo 15-17 Korpikodilla (Kiikkulankatu 35, Kaisla-auto).

Kaavatyö koskee Jalkarannan kaupunginosan (33.) tiloja 398-402-1-40 (Korpikoti), 398-402-1-39 (Hiippapolku), 398-402-1-31 (Tapanila), 398-402-4-105 (Jaakkola) sekä määräalaa 398-402-4-105-M608 sekä katualuetta.

Kaavatyön osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat myös Yhteisen vesialueen 398-402-876-2 osakkaat. Vesialueen osakasluettelo (kiinteistörekisteriote) on nähtävillä kaavaluonnoksen yhteydessä.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kolmen uuden omakotitontin muodostaminen ja osoittaa niille tarvittava katuyhteys, turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Korpikodin päärakennuksen säilyminen ja sen toiminnan edellytykset sekä osoittaa yleiskaavan mukaiset virkistysalueet myös asemakaavassa.

Kerro mielipiteesi

Asemakaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijalla käytössään kaavaehdotuksen laadinnassa ja ne julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Asemakaavaluonnosta koskevat mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisesti 11.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi, Palvelutorin Lahti-Pisteeseen tai kaavatyön suunnittelijalle.

Tiedustelut kaavasta

Kaavoitusarkkitehti Päivi Airas
p. 050 518 4447
paivi.airas@lahti.fi

Lahdessa 28.10.2020

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Maankäyttö ja aluehankkeet

Kaavatyön verkkosivu

Yhteystiedot