Hyppää sisältöön

Kuulutus, ympäristölupa, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY, Lahti

Nähtävilläoloaika 9.10.2020 – 16.11.2020

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 6.10.2020 § 58

Kiinteistö: 398-31-0-6, Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, Lahti

Hakija: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY

Lautakunta on päättänyt myöntää myöntää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY:lle ympäristöluvan koskien uuden varavoimayksikön sijoittamista Keskussairaalankadulle sekä sairaalan olemassa olevia varavoimakoneita esitetyn hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti.

Kuulutus ja päätös on julkaistu 9.10.2020 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 16.10.2020.

Päätös on nähtävillä 9.10.–16.11.2020 välisen ajan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lahti.fi>ajankohtaista>kuulutukset ja ilmoitukset. Päätös on nähtävillä myös Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 2. krs.

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 16.11.2020. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Marja Loippo

valmistelusihteeri