Hyppää sisältöön

Kuulutus, ympäristöluvan muuttamisesta, Peab Industri Oy, Vartiokallionkatu 2, Lahti

Nähtävilläoloaika 6.11.2020 – 14.12.2020

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 3.11.2020 § 64

 

Laitos/toiminta ja sen sijainti: Peab Industri Oy, Kariston kaupunginosassa, korttelissa 17990 tonteilla 3, 4 ja 5 sekä osoitteessa Vartiokallionkatu 2, 15160 Lahti

Hakija: Peab Industri Oy

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on päättänyt myöntää Peab Industri Oy:lle muutoksen ympäristölupaan Lahden asfalttiaseman ja kivenlouhinta- ja murskaustoimintaan siten, että se voi  valmistaa asfalttia 250 000 tonnia vuodessa 150 000 tonnin sijaan. Päätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutokseen hausta huolimatta.

Kuulutus ja päätös on julkaistu 6.11.2020 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 13.11.2020.

Päätös on nähtävillä 6.11.–14.12.2020 välisen ajan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lahti.fi>ajankohtaista>kuulutukset ja ilmoitukset. Päätös on nähtävillä myös Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 2. krs.

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 14.12.2020. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Helena Kuokkanen

valmistelusihteeri