Hyppää sisältöön

Kuulutus, ympäristöluvan raukeaminen, Sita Suomi Oy, Meisselikatu 1, Lahti

Nähtävilläoloaika 9.10.2020 – 16.11.2020

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 6.10.2020 § 59

Laitos/toiminta ja sen sijainti: Sita Suomi Oy:n Lahden käsittelylaitos, Meisselikatu 1, Lahti

Hakija: Sita Suomi Oy (nykyisin Remeo Oy)

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on päättänyt todeta ympäristöluvan (D/1662/11.01.00.01/2015) Sita Suomi Oy (nykyisin Remeo Oy) Lahden käsittelylaitos Meisselikatu 1, Lahti rauenneeksi.

Kuulutus ja päätös on julkaistu 9.10.2020 Lahden kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 16.10.2020.

Päätös on nähtävillä 9.10.–16.11.2020 välisen ajan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lahti.fi>ajankohtaista>kuulutukset ja ilmoitukset. Päätös on nähtävillä myös Lahti-Pisteessä, Lahden Palvelutorilla osoitteessa Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 2. krs.

 

Mahdollinen valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 16.11.2020. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Marja Loippo

valmistelusihteeri