Hyppää sisältöön

Laaditut tonttijakoehdotukset 19.11.2020

Nähtävilläoloaika 19.11.2020 – 3.12.2020

Alla mainitut tonttijakoehdotukset ovat säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä 19.11. – 3.12.2020, Lahti-Pisteissä.

 

Tonttijakoehdotus M-20-144 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 53 tontille 1 (Omenatie, Omenakuja). D/2025/10.01.00.04/2020

Tonttijakoehdotus M-20-145 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 51 tontille 1 (Omenatie, Omenakuja). D/2026/10.01.00.04/2020

Tonttijakoehdotus M-20-146 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 57 tontille 1 (Omenatie, Kasvimaantie). D/2027/10.01.00.04/2020

Tonttijakoehdotus M-20-147 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 91 tonteille 1-4 (Kasvimaantie, Murtotie). D/2028/10.01.00.04/2020

Tonttijakoehdotus M-20-148 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 62 tonteille 1-3 (Uudenkyläntie). D/2029/10.01.00.04/2020

Tonttijakoehdotus M-20-149 Uudenkylän 36 kaupunginosan korttelin 49 tonteille 1-2 (Omenatie, Asematie). D/2030/10.01.00.04/2020

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaan niillä, joita on valmistelun yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain 79 §:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijaosta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

 

Muistutukset on osoitettava toimitusinsinöörille osoitteella Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Kirjaamo, Askonkatu 2, 15100 LAHTI tai sähköpostilla kirjaamo@lahti.fi

 

Ritva Tourneur

toimitusinsinööri

puh.044 416 3161

ritva.tourneur@lahti.fi