Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto Arvo Einari Ampujalle

Nähtävilläoloaika 11.11.2020 – 2.12.2020

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisesti Arvo Einari Ampujalle, Lahti, että häntä koskeva uhkasakon lisäerien tuomitsemiseen liittyvä kuulemisasiakirja (päivätty 1.7.2020, Dno D/318/11.03.02.04/2019), jota ei muulla tavoin ole saatu annettua tiedoksi, on nähtävillä Lahden palvelutorin asiakaspalvelussa osoitteessa Kauppakeskus Trio, 2.krs. Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18, 15100 Lahti,  14 päivän ajan tiedoksiannon tapahtumisesta. Kuulemisasiakirja on nähtävillä 2.12.2020 saakka.

Tämä ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 11.11.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä kuulutus ilmoitus on julkaistu Lahden kaupungin verkkosivuilla.

 

Lahden ympäristöpalvelut