Siirry suoraan sisältöön

Esteettömyyden edistäminen

Esteettömyyden edistäminen on Lahdessa toimialarajat ylittävää, pitkäaikaista yhteistyötä. Vanhusten palvelujen esteettömyysratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota.
Lapakiston esteetön luontopolku

​Esteettömyys tarkoittaa, että vammaisilla, ikääntyvillä ja kaikilla muilla on samanlaiset mahdollisuudet arjen palvelujen käyttämiseen, liikkumisen ja toimintaan. Esteetön kaupunki on kaupunki kaikille.

Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma on kirjoitettu kaikille lahtelaisille. Ohjelman tavoitteena on rakentaa Lahdesta kaikille henkisesti ja fyysisesti esteetön kaupunki.

Lahdessa halutaan turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämistoimenpitein. Tätä työtä varten ohjelmassa on linjattu lähivuosien konkreettiset vammaispoliittiset toimenpiteet kahdeksalle painopistealueelle:

 • tiedotus
 • esteetön elinympäristö
 • itsenäisen elämän tukipalvelut
 • varhaiskasvatus ja koulutus
 • työllistyminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • kuntoutus, kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika
 • poliittinen päätöksenteko.

Lahden kaupungin vammaisneuvosto seuraa vammaispoliittisen ohjelman toteutumista sekä uusii sen valtuustokausittain.

Ikäihmisten esteettömyysratkaisut

Lahtelainen ikääntynyt voi itse suunnitella omat palvelunsa asiakasohjausyksikkö Siirissä, jossa neuvotaan yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin tarjoamien palvelujen käytössä.

Ikääntyneiden asiakasohjauksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kodin esteettömyyden arvioinnin systemaattiseen kehittämiseen. Käytössä on yhteistyössä luotu arvioinnin toimintamalli, käsikirja ja lomakkeisto.

Asiakkaista jopa 97 prosenttia antaa asiointikokemukselle erinomaisen arvosanan.

Esteetön kaupunki -kilpailu

Euroopan komissio myöntää vuosittain Access City Award -palkinnon vammaisten esteettömyyttä aktiivisesti edistävälle eurooppalaiselle kaupungille.

Palkinnon myöntämisessä otetaan huomioon esteettömyyden parantamiseen liittyvät toimet ja saavutukset neljällä keskeisellä alalla:

 • rakennettu kaupunkiympäristö ja julkiset tilat
 • liikenne ja muut infrastruktuurit
 • tiedonkulku, viestintä ja tietotekniikka
 • julkiset laitokset ja palvelut.

Lahti osallistuu kilpailuun hakemuksella, joka löytyy tältä sivulta sekä englanninkielisenä hakemuksena että suomenkielisenä käännöksenä (ks. linkkilaatikko ylempänä oikealla).