Siirry suoraan sisältöön

Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelmassa kuvataan, miten Lahdessa edistetään osallisuutta ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää tapausesimerkkejä ja ohjenuoria. Asukkaalle se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista ja arvioida tavoitteiden toteutumista.


Osallisuusohjelman sisältöä kehitetään uusilla vuorovaikutteisilla toimintatavoilla yhdessä kuntalaisten kanssa. Ohjelman käytännön toteutuksesta ja kehityksestä vastaa jatkossa kaupunkikonsernin osallisuustyöryhmä johon nimetään jokaiselta toimialalta osallisuuden vastuuhenkilö.

Osallisuusohjelma kannustaa kuntalaista vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta oman asuinalueensa ja kaupungin palveluiden kehittämisestä. Ohjelmassa huomioidaan myös yhdistysten ja neuvostojen kanssa tehtävä yhteistyö.