Siirry suoraan sisältöön

Lahden suunta -luonnos

Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 2.5.–3.6.2019. Nähtäville asetettiin yleiskaavan Y-203 luonnos, kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman toimenpidelista ja pyöräilyn tavoiteverkkoluonnos.
Yksityiskohta yleiskaavaluonnoksen kartasta.

Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnoksesta saattoi jättää mielipiteensä nähtävilläoloaikana Lahden suunta -työn verkkosivujen kautta, sähköisenä ePalautteena tai lähettämällä mielipiteen Lahden kaupungin kirjaamoon.

Pyöräilyn tavoiteverkkoluonnos oli myös kommentoitavana erillisen karttakyselyn kautta 9.5.–3.6. välisen ajan.

Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja yli 80 mielipidettä. Lisäksi pyöräilyn tavoiteverkkoluonnoksen karttakyselyyn osallistui 236 henkilöä, joilta saatiin 501 karttavastausta. Kiitos kaikille aktiivisuudesta!

Lahden suunta -työ 2017–2020 luonnoksen nähtävillä ollut aineisto

Yleiskaava Y-203 luonnos
Yleiskaavakartta Y-203 luonnos, vaihtoehto 1
Yleiskaavakartta Y-203 luonnos, vaihtoehto 2
Yleiskaavan Y-203 kaavamerkinnät ja määräykset
Yleiskaavan Y-203 luonnosvaihtoehdot kuvapareina
Selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lahden suunta -työn 2017-2020 selostus
Lahden suunta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnos
Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman toimenpideluettelo
Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030; suunnitteluperiaatteet
Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030; luonnoskartta

Lahden suunta -työn luonnokseen tehdyt selvitykset
Raakamaa- ja kaavavarantoanalyysi 2017-2018
Arjen paikat ja reitit, aineistoa
Nastolan kulttuuriympäristöselvitys; kohdekartta ja -luettelo
Selvitys Lahden tärkeimmistä ekosysteemipalveluista, 26 mb
Virkistysalueverkoston yleissuunnitelman luonnos
Lahden ekologiset verkostot, luonnos
Havaintoarkistokatsaus ja analyysi Nastolan alueen linnustoarvoista

Muu Lahden suunta -työhön liittyvä aineisto

Lahden suunta -työn 2017-2020 tavoitteet

Liikkumiseen liittyvät aineistot
Liikkumisen nykytilan kartoitusaineisto
Liikkumisen skenaariot, aineisto
Meluselvitys 2017
Henkilöliikennetutkimus 2016, Päijät-Häme, Väylävirasto
Joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelma, LSL
CitiCAP-hanke
CitiCAP-osallisuusraportti

Elinkeinoelämään liittyvät selvitykset
Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä. FCG. 2019. 24 mb
Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen. MAL-verkosto. 2018.
Elinvoimalaskennan tulokset - Lahti H1/2019. Luonnos. TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy. 2019

Ympäristöteeman aineistot
Lahden ympäristöohjelma 2018
Hiljaisten alueiden kartoitus 2018. Ramboll Finland Oy, 14 mb
Lahden hulevesijärjestelmän tulvariskien alustava arviointi. Pöyry. 2018, 29 mb
Lahden alueen hiilinielut ja -varastot -selvitys. FCG. 2019.

Kaavarunkosuunnitelmat
Villähteen asemanseudun kaavarunko
Koiskala-Tiiranmäen kaavarunko

Opinnäytetyöt
Duman, Oya (2018). Operationalisation of travel experience in an integrated planning process: City of Lahti case. Diplomityö. Aalto-yliopisto.
Marttila, Juha (2017). Verkko-osallistaminen kaupunkisuunnittelussa. Case: Kotiseutuni Nastola -kyselyn tulosten analysointi. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu.
Mäkinen, Niko (2019). Lahden Ruuhijärven maisemaselvitys - Maisema osana maankäytön suunnittelua. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.