Siirry suoraan sisältöön

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 23.-26.5.2019.

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Muut tärkeät päivämäärät ovat:

  • Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen ilmoitus maistraatille siitä, että hän haluaa käyttää äänioikeuttaan Suomen EP-vaaleissa viimeistään torstaina 7.3. ennen klo 16.

  • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 5.4. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään keskiviikkona 10.4.

  • Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään torstaina 18.4. ennen klo 16

  • Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 25.4.

  • Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5.

  • Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.-18.5.


Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen maistraatin lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:
Keskusvaalilautakunnan vaalihuoneisto
puh. (03) 814 2699, (03) 814 2698     
sähköposti: keskusvaalilautakunta@lahti.fi
Sihteeri: Janne Mäki, p. 044 716 1416, janne.maki@lahti.fi  
Vaalivalmistelija: Jyrki Ryttäri, p. 050 559 4010, jyrki.ryttari@provincia.fi
Vaalivalmistelija: Tiina Häyrinen p. 040 183 4334 tiina.hayrinen@lahti.fi