Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja edustaa kaikkia lahtelaisia nuoria. Nohevien nuorten muodostama valtuusto toimii äänitorvena silloin, kun nuorten ääni on saatava kuuluviin.

​Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

Nuorisovaltuusto koostuu yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten edustajista. Jokaisella koululla on oikeus kahteen omaan edustajaan, jotka valitaan syyslukukauden alussa lukuvuodeksi kerrallaan.

Nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemat edustajat osallistuvat sivistys-, liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksiin. Nuorisovaltuustolla on edustaja myös työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnassa.

Nuorisovaltuuston toimintaa koordinoi nuorisopalvelut.

Yhteystiedot