Osallisuusohjelma

Lahden kaupunki valmistelee parhaillaan osallisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaisia ratkaisumalleja kuntalaisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi.

​​Osallisuusohjelmassa huolehditaan myös ilman tietokonetta olevien kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Osallisuusohjelman sisältöä kehitetään uusilla vuorovaikutteisilla toimintatavoilla yhdessä kuntalaisten kanssa. Ohjelman käytännön toteutuksesta ja kehityksestä vastaa jatkossa kaupunkikonsernin osallisuustyöryhmä johon nimetään jokaiselta toimialalta osallisuuden vastuuhenkilö.

Osallisuusohjelma kannustaa kuntalaista vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta oman asuinalueensa ja kaupungin palveluiden kehittämisestä. Ohjelmassa huomioidaan myös yhdistysten ja neuvostojen kanssa tehtävä yhteistyö.