Vammaisneuvosto

Kaupungin viranomaisten ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin joka valitaan aina valtuustokaudeksi.
Vammaisneuvosto.

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin ja toimii aktiivisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä on julkisten tilojen ja rakennusten sekä asuntojen suunnittelu ja miljöörakentaminen vammaisille henkilöille sopiviksi.

Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta on yksi vammaisneuvoston tärkeimmistä tehtävistä.

Vammaisneuvoston ehdokkaiden nimeäminen kaudelle 2017-2021

Lahden kaupunki on esittänyt LINK, Lahden järjestökeskus ry:lle ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry (kumppanuusverkosto) yhteistyöpyynnön, jonka perusteella tahot käyvät keskusteluja Lahden kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa ja nimeävät ehdokkaat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lahden kaupungin vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon kaudelle 2017 – 2021.

Molempiin neuvostoihin valitaan 11 jäsentä, joista kuusi tulee edustaa vanhusneuvoston osalta vanhusneuvostoa ja vammaisneuvoston osalta vammaisjärjestöä, vammaisia tai heidän omaisiaan.

Ehdotukset tulee olla perillä 1.8.2017 klo 15.00 mennessä, ehdotuksen mukana tulee olla tiedot ehdotettujen yhteystiedoista. Ehdotukset lähetetään osoitteella kirjaamo@lahti.fi tai Lahden kaupunki /Häyrinen, PL 202, 15101 Lahti.

Kaupunginhallitus tekee valintapäätökset kokouksessaan 14.8.2017. Lisätiedot kaupunginsihteeri Janne Mäki p. 044 716 1416 janne.maki@lahti.fi.

Rakennustyöryhmä

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja Lahden kaupungissa rakennettavista uudisrakennuksista ja saneerauskohteista.

Lisätietoa

Tiina Häyrinen
neuvoston sihteeri
Harjukatu 31
15100 Lahti
p. 040 183 4334
tiina.hayrinen@lahti.fi