Vanhusneuvosto

Neuvosto seuraa kaupungin eri hallinnon alueilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta.

Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Neuvosto edistää vanhusten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua niin, että tieto olisi kaikkien ulottuvilla. Vanhusneuvosto myös kehittää ja tekee yhteistyötä eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Vanhusneuvoston ehdokkaiden nimeäminen kaudelle 2017-2021

Lahden kaupunki on esittänyt LINK, Lahden järjestökeskus ry:lle ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry (kumppanuusverkosto) yhteistyöpyynnön, jonka perusteella tahot käyvät keskusteluja Lahden kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa ja nimeävät ehdokkaat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lahden kaupungin vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon kaudelle 2017 – 2021.

Molempiin neuvostoihin valitaan 11 jäsentä, joista kuusi tulee edustaa vanhusneuvoston osalta vanhusneuvostoa ja vammaisneuvoston osalta vammaisjärjestöä, vammaisia tai heidän omaisiaan.

Ehdotukset tulee olla perillä 1.8.2017 klo 15.00 mennessä, ehdotuksen mukana tulee olla tiedot ehdotettujen yhteystiedoista. Ehdotukset lähetetään osoitteella kirjaamo@lahti.fi tai Lahden kaupunki /Häyrinen, PL 202, 15101 Lahti.

Kaupunginhallitus tekee valintapäätökset kokouksessaan 14.8.2017. Lisätiedot kaupunginsihteeri Janne Mäki p. 044 716 1416 janne.maki@lahti.fi.


Lisätietoa
neuvoston sihteeri
Tiina Häyrinen
Harjukatu 31
15100 Lahti
p. 040 183 4334
tiina.hayrinen@lahti.fi

Muistiot

2017

Muistio 1/2017
Muistio 2/2017
Muistio 3/2017
Muistio 4/2017

2016

Muistio 1/2016
Muistio 2/2016
Muistio 3/2016
Muistio 4/2016
Muistio 5/2016
Muistio 6/2016
Muistio 7/2016
Muistio 8/2016
Muistio 9/2016
Muistio 10/2016

Vanhusneuvoston syysretki Tampereelle 27.10.2016