Siirry suoraan sisältöön

Hennalan tutkimuksia ja selvityksiä

Hennalan alueen muuttuessa varuskunta-alueesta muuhun käyttöön tarvitaan kaavoituksen ja muun suunnittelun taustaksi lukuisia selvityksiä. 
Hennalan kasarmi.

​Hennalan rakennuskanta, maisema ja kaupunkikuva sekä luonnonympäristö on inventoitu.  Alueelle rakennetusta vesihuoltoverkosta, kaukolämpöverkosta ja muista verkoista on kerätty tietoja.  Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös mm. mahdolliset katuliittymien paikat ympäristön katuverkkoon sekä Hennalan junaseisakkeen uudelleenavaamisen mahdollisuudet.  Pääosa näistä selvityksistä on tehty vuosien 2014-2015 aikana.  Hennala on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Koko aluetta koskevia selvitysraportteja löytyy oikealla olevista linkeistä.  Lisää kaavakohtaisia selvityksiä löytyy kunkin kaavahankkeen omilta kotisivuilta.