Satama-urheilukeskus

Lahden sataman – ja urheilukeskuksen alue on ainutlaatuinen luonnonläheinen tapahtumapaikkojen keskittymä kaupungin keskustassa ja erinomaisten yhteyksien varrella. Lahden kaupunki on käynnistänyt kehittämishankkeen, jonka avulla aluetta kehitetään entistä toimivammaksi.

Lahden sataman ja urheilukeskuksen välinen alue pitää sisällään mm. Ranta-Kartanon, Kisapuiston, Sibeliustalon ympäristöineen, sataman, muu ranta-alueen, Pikku-Vesijärven puiston, Teivaan sataman, Urheilu- ja messukeskuksen ja Jäähallin.

Hankkeessa luodaan edellytykset tämän alueen kehittämiselle yksityisen, kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyönä valtakunnallisesti näkyväksi vahvaksi vetovoimatekijäksi, joka yhdistää tapahtumat ja kaupalliset toiminnat sekä kaupunkilaisten vapaa-ajanvietto- ja virkistäytymismahdollisuudet.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Lahden kaupungin elinvoima- ja työllisyysjaosto. Hankkeeseen on saatu myös maakunnan kehittämisrahoitusta.​

 Lisätietoja: