Aluekokonaisuudet

Sataman ja urheilukeskuksen väliseltä vyöhykkeeltä löytyy mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen ja Ranta-Kartanossa myös asuntorakentamiseen. Nykyisiä urheilu- ja virkistyspaikkoja halutaan kehittää entistä paremmiksi.

Satama-urheilukeskus -aluekokonaisuuksien kehittämiseksi on mietitty kunkin alueen oma visio  ja toteutuksen osahankkeet. Osahankkeita täydennetään työn edetessä.

Visio: Ranta-Kartano

Ranta-Kartano on alueella sijaitseva aluerakennuskohde. Ranta-Kartanoon on suunniteltu asuinrakentamisen lisäksi myös liiketiloja sekä julkista rakentamista.

Ranta-Kartanosta on tavoitteena rakentaa viihtyisä asuinalue, jonka läpi kulkee puistoreitti keskustasta Pikku-Vesijärven puistoon.

Osahanke​Lyhyt kuvaus
Katurakentaminen ​Kaavan mukaisten katujen toteutus.
​Aukiot ja väylätToteutuksen käynnistyminen riippuu kaavojen voimaantulosta. Suunnittelu etenee koko ajan. Toteutus katujen valmistuttua.
​HotelliKaava mahdollistaa jo nyt hotellin rakentamisen.
​Uimahalli/vesiliikuntakeskusAlueelle sijoittuvaksi aiotun uimahallin toteutusvaihtoehtojen kartoitus ja toteutus.
​PysäköintitaloAlueelle rakennetaan pysäköintilaitos, johon tulee sekä yleistä pysäköintiä (Kisapuiston käyttäjät) että osa asukaspysäköinnistä.
​AsuntorakentaminenAloituskorttelin selvittyä päätetään miten edetään kaupungin tonttien kanssa.

 

Visio: Ranta-alue

Alueen hyödyntämistä virkistykseen lisätään kehittämällä Vesijärven ranta-aluetta puistoineen monipuoliseksi kaupunkilaisten olohuoneeksi. Tavoitteena on saada alueelle toteutumaan matkailua ja virkistymistä palvelevaa rakentamista.

Tavoitteena on myös kehittää Lahden satamasta Suomen paras satama huolehtimalla sekä matkustajasataman tarpeista, että vieras- ja kotisatamien kehittämisestä.

OsahankeLyhyt kuvaus
​Sataman kehittäminenToteutetaan kysely veneilijöille (maalis-huhtikuu 2017), jonka pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma ja resursointi vuoden 2018 talousarvioon.
​"Lahden löyly"Osoitetaan paikka, johon yksityinen sijoittaja/toteuttaja voi toteuttaa saunan. Paikka etsitään yhteistyössä potentiaalisten sijoittajien kanssa.
​Teivaan kylpylähotelliHotellin mahdollistava asemakaavoitus on käynnissä. Hankkeesta on voimassa oleva yhteistyösopimus mahdollisen toteuttajan kanssa.
​Sibeliustalon hotellitontti

Kaava mahdollistaa hotellin rakentamisen. Harkittava muuttamista toiseen käyttöön.

 

VISIO: Puistot ja viheralueet

Alueella on laadukas viheralueverkosto hoidetuista kaupunkipuistoista monipuolisiin kaupunkimetsiin. Tavoitteena on kehittää puistoalueiden monikäyttöisyyttä virkistyksen ja vapaa-ajan (kulttuuri)areenoina.

​Osahanke​Lyhyt kuvaus
​Lanu-puiston kehittäminenTavoitteena kehittää Lanu-puiston ja lähialueen monikäyttöisyyttä ja siisteyttä. Edistää luontotuntemusta, taidetta, puun ja kiven käyttöä kaupunkiympäristössä.  Mahdollinen hanke.
Pikku-Vesijärven puiston kesäteatterin kehittäminen Kesäteatterikatos tulossa MM-kisojen laavusta 2017. Kioskirakennus purettava, uusi palvelurakennus tarpeen 2019->
​Green Flag  -tunnustus Lanun + Pikku-Vesijärven puistoille Suomessa (Viher- ja virkistysalueiden auditointijärjestelmä) HAMK yhteistyö. Mahdollisesti tunnustuksen 2. kohde Suomessa.
Teivaan ulkoilureittien kehittäminen /idea-asteellaHuolehtia laadukkaan ulkoilu- ja luontokokemuksen tarjoamisesta.

 

VISIO: Urheilu- ja liikunta-alueet

Satama–Urheilukeskus-alueella on monipuolinen kattaus liikunnan ja urheilun harrastus- ja suorituspaikkoja.

Tavoitteena on hyödyntää olemassa oleva infrastruktuuri mahdollisimman kattavasti ympäri vuoden ja tuoda alueelle myös uusia liikunta- ja urheilulajeja.

​Osahanke​Lyhyt kuvaus
Karpalon liikunta-alueen kehittäminen Harrastettavien lajien määrän lisäämisen mahdollistaminen alueella.
​Kisapuiston kehittäminenTekonurmi , peruskorjaus ja katsomorakennuksen uusinta. Alueen ympärivuotisen käytön kehittäminen.
​Lajien suorituspaikatLaaditaan yleissuunnitelma uusien lajien sijoittamisesta satama-urheilukeskusalueelle. Tavoitteena lajikirjon monipuolistaminen ja olemassa olevien suorituspaikojen kehittäminen ympärivuotisessa käytössä.
​Hollolankadun ylittävä kävelysiltaRadiomäeltä hiihtoa ja kävelyä palveleva laadukas, arkkitehtoninen silta. Vaihtoehtoinen reitti matkakeskuksesta urheilukeskukseen. Toimii porttina alueelle ja edistää virkistysreittien yhtenäisyyttä (mm. Lehmusreitti).