Siirry suoraan sisältöön

Aluekokonaisuudet

Sataman ja urheilukeskuksen väliseltä vyöhykkeeltä löytyy mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen ja Ranta-Kartanossa myös asuntorakentamiseen. Nykyisiä urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikkoja halutaan kehittää entistä monipuolisemmiksi.
Alueen kartta

Satama-urheilukeskus -aluekokonaisuuksien kehittämiseksi on koottu kunkin alueen oma visio  ja toteutuksen osahankkeet. Osahankkeita täydennetään työn edetessä.

Ranta-alue

Vesijärven ranta-aluetta puistoineen halutaan kehittää entistä monipuolisemmaksi ympärivuotiseksi virkistyksen ja vapaa-ajan alueeksi. Tavoitteena on saada alueelle  matkailua ja virkistymistä palvelevaa rakentamista.

Tavoitteena on myös kehittää Lahden satamasta Suomen paras satama huolehtimalla sekä matkustajasataman tarpeista, että vieras- ja kotisatamien kehittämisestä.

OsahankeLyhyt kuvaus
​Sataman kehittäminen​Veneilijöille tehdyn kyselyn pohjalta laaditaan aikataulutettu kehittämissuunnitelma ja resursointi seuraaville vuosille. Keväällä 2017 tehdyn satamakyselyn vastaukset löytyvät täältä.
​"Lahden löyly"Osoitetaan paikka, johon yksityinen sijoittaja/toteuttaja voi toteuttaa saunan. Paikka etsitään yhteistyössä potentiaalisten sijoittajien kanssa.
​Teivaan kylpylähotelliHotellin mahdollistava asemakaavoitus on käynnissä. Hankkeesta on voimassa oleva yhteistyösopimus mahdollisen toteuttajan kanssa.
​Sibeliustalon hotellitontti

Kaava mahdollistaa hotellin rakentamisen. Harkittava muuttamista toiseen käyttöön.

 

Ranta-Kartano

Ranta-Kartano sijaitsee Fellmaninpuiston ja Kisapuiston välissä ja on tulevaisuudessa viihtyisä asuinalue, jonka läpi kulkee puistoreitti keskustasta Pikku-Vesijärven puistoon. Ranta-Kartanoon on mahdollista asuntojen lisäksi rakentaa myös liiketiloja sekä hotelli.  Aiemmin alueella toimi linja-autoasema ja suurin osa alueesta oli pysäköintikenttää.

 

Osahanke​Lyhyt kuvaus
Katurakentaminen ​Kaavan mukaisten Ranta-Kartanoa ympäröivien katujen rakentaminen 2017-2019.
​Aukiot ja väylätToteutus katujen valmistuttua.
​HotelliKaava mahdollistaa jo nyt hotellin rakentamisen.
​Uimahalli/vesiliikuntakeskusAlueelle sijoittuvaksi aiotun uimahallin toteutusvaihtoehtojen selvitys
​PysäköintitaloAlueelle rakennetaan pysäköintilaitos, johon tulee sekä yleistä pysäköintiä (Kisapuiston käyttäjät) että osa asukaspysäköinnistä.
​Asuntorakentaminen​Asuntorakentamista tulee Fellmaninpuiston puoleisiin kortteleihin.  Aloituskorttelin kaavamuutos on hyväksymisvaiheessa. 

 

Puistot ja viheralueet

Alueella on laadukas viheralueverkosto hoidetuista kaupunkipuistoista monipuolisiin kaupunkimetsiin. Tavoitteena on kehittää puistoalueita ympärivuotisina virkistyksen ja vapaa-ajan paikkoina.

​Osahanke​Lyhyt kuvaus
​Lanupuiston kehittäminenTavoitteena kehittää Lanupuiston ja lähialueen monikäyttöisyyttä ja siisteyttä. Edistää luontotuntemusta, taidetta, puun ja kiven käyttöä kaupunkiympäristössä.  Mahdollinen hanke.
Pikku-Vesijärven puiston kesäteatterin kehittäminen Esiintymiskatos tehty MM-kisojen laavusta 2017. Kioskirakennus purettava, uusi palvelurakennus tarpeen 2019->
​Green Flag  -tunnustus Lanun + Pikku-Vesijärven puistoille Suomessa (Viher- ja virkistysalueiden auditointijärjestelmä) HAMK yhteistyö. Mahdollisesti tunnustuksen 2. kohde Suomessa.
Teivaan ulkoilureittien kehittäminen Huolehtia laadukkaan ulkoilu- ja luontokokemuksen tarjoamisesta.

 

Urheilu- ja liikunta-alueet

Satama–Urheilukeskus-alueella on monipuolisesti liikunnan ja urheilun harrastus- ja suorituspaikkoja.

Tavoitteena on hyödyntää olemassa oleva infrastruktuuri mahdollisimman kattavasti ympäri vuoden ja tuoda alueelle myös uusia liikunta- ja urheilulajeja.

​Osahanke​Lyhyt kuvaus
Karpalon liikunta-alueen kehittäminen Harrastettavien lajien määrän lisäämisen mahdollistaminen alueella.
​Kisapuiston kehittäminenTekonurmi , peruskorjaus ja katsomorakennuksen uusinta. Alueen ympärivuotisen käytön kehittäminen.
​Lajien suorituspaikatLaaditaan yleissuunnitelma uusien lajien sijoittamisesta satama-urheilukeskusalueelle. Tavoitteena lajikirjon monipuolistaminen ja olemassa olevien suorituspaikojen kehittäminen ympärivuotisessa käytössä.
​Hollolankadun ylittävä kävelysiltaRadiomäeltä hiihtoa ja kävelyä palveleva laadukas, arkkitehtoninen silta. Vaihtoehtoinen reitti matkakeskuksesta urheilukeskukseen. Toimii porttina alueelle ja edistää virkistysreittien yhtenäisyyttä (mm. Lehmusreitti).