Siirry suoraan sisältöön

Teemalliset kokonaisuudet

Sataman ja urheilukeskuksen alueelta löytyy monipuolisia areenoita erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumapaikat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Kartta alueesta.

Satama-urheilukeskus -alueen teemallisten kokonaisuuksien kehittämiseksi on mietitty kunkin kokonaisuuden oma visio  ja toteutuksen osahankkeet. Osahankkeita täydennetään työn edetessä.

Matkailu ja tapahtumat

Alue mahdollistaa monipuolisesti erilaisten tapahtumien järjestämisen. Tavoite on, että alueen tapahtumakäyttöä saadaan lisättyä ja olemassa olevat tapahtuma-areenat tehokkaaseen käyttöön.

Alue on kansainvälisesti kiinnostava tapahtumien ja tapahtumaosaamisen keskittymä.

​Osahanke​Lyhyt kuvaus
Hotelli-investointi Laadintaan markkinointimateriaali, johon kootaan tiedot Lahden mahdollisista hotelli-investointikohteista. Kontaktoidaan investorit.
KOKO Lahden hallitsemien tilojen kehittäminen ​Messukeskuksen, Konserttitalon ja Sibeliustalon käyttöasteen edelleen kasvattaminen.
Tapahtumaosaamisen konseptointi

 

Liikkuminen ja saavutettavuus

Alueen sujuva saavuttaminen sekä kävellen, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä, autolla että veneellä ovat alueen monipuolisen hyödyntämisen kannalta välttämättömyyksiä.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien, pysäköinnin ja uusien liikkumisen palveluiden ja tapojen kehittäminen ovat edellytyksiä saavutettavuuden parantamiselle.

​OsahankeLyhyt kuvaus
​PysäköintiTehdään pysäköintitarpeiden kokonaiskartoitus huomioiden arki- ja tapahtumakäyttö. Tehdään kartoituksen pohjalta tarvittavat päätökset esim. pysäköintitaloista.
​Kävelyn ja pyöräilyn yhteydetKävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen Niemen ja Mukkulan suuntaan, sekä välille Mytäjäinen/Matkakeskus- Messukeskus-Sibeliustalo.

Älykäs kaupunki

Satama–urheilukeskus-alueella on mahdollisuus kehittää uusiin teknologioihin perustuvia ratkaisuja, joilla ympäristöä voidaan muovata käyttäjälähtöisesti esimerkiksi sensoriteknologiaa hyödyntämällä.

Alueen viihtyisyyttä kasvatetaan mahdollistamalla erilaiset kokeilut ja lyhytaikaiset kaupunkitapahtumat.

​OsahankeLyhyt kuvaus
Ratapohjan valaistuksen kehittäminen Osa SenCity-hanketta. Tavoitteena luoda valaistusinfrasta palvelualusta älykkäästi ohjatulle valaistukselle ja innovatiivisille, käyttäjälähtöisille palveluille erilaisissa kaupunkiympäristöissä.
Pienet viihtyisyyttä lisäävät ja pienyrittäjyyttä edistävät toimenpiteet Periaatepäätös, joka luo edellytykset mikroyrittäjyydelle ja kaupunkitapahtumille puistoissa ja yleisillä alueilla.
Smart Park Lanun + Pikku-Vesijärven puistoissa HAMK ja LUT yhteistyö. Työpaja 22.5. käyttäjälähtöinen viheralueen kehittäminen älykkäitä palveluita hyödyntäen.