Siirry suoraan sisältöön

Ydinkeskustan katuympäristö

Tavoitteena on kävelypainotteinen keskusta. Keskustan katuympäristö uudistuu vaiheittain.

Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen kävelypainotteinen keskusta. Katuympäristöä uudistetaan vaiheittain. Katukohtaiset tavoitteet on määrätty v. 2014 hyväksytyssä liikenneverkkopäätöksessä ja v. 2015 hyväksytyssä keskustan yleissuunnitelmassa. Suunnitelmaa ollaan uusimassa - ks. LIISU 2030.

Liikenneverkkopäätöksen (12/2014) mukaisesti valmistuneita kohteita ovat kauppatori, ja sitä ympäröivät kadut Torikatu ja Marolankatu sekä Aleksanterinkatu. Aleksanterinkatu on kävelypainotteinen katu, jossa on tilaa jalankululle sekä erilaisille toiminnoille, erillinen pyöräväylä sekä yksisuuntainen ajorata, jossa on hidas autoliikenne mahdollista idästä länteen. Katso Aleksanterinkadun esite.

Vapaudenkatu

Vapaudenkatua kehitetään toisena keskustan joukkoliikennekatuna. Katu säilyy yksisuuntaisena lännestä itään. Myös Vapaudenkadulla on erillinen kaksisuuntainen pyöräväylä, jota on tarkoitus jatkaa Torikadulta länteen. Kävelyalueiden valoisa ja lämpimään ilmansuuntaan avautuva lisätila voidaan hyödyntää mm. uusina terasseina ja muuna kaupan toimintana.

Rautatienkatu

Rautatienkatua kehitetään tärkeäksi kävelyakseliksi keskustan ja Matkakeskuksen välille. Yhteyttä korostetaan valaistuksella, kaupungintalon puistokohdan ja Marskin aukion kehittämisellä ja keskustan puoleisen osuuden aikaisempaa suuremmalla kävelypainotteisuudella, joka mahdollistaa katutilan hyödyntämisen mm. elinkeinoelämän tarpeisiin. Nykyisillä Rautatienkadun kävelykatuosuuksilla uusitaan valaistukset ja muutetaan kadun kalustusta.

Tällä hetkellä käynnissä: Rautatienkadun jalkakäytävä on kokeiluhankkeena levennetty ja siten on saatu lisätilaa jalankululle, terasseille ja liikkeiden edustan somisteille.
Teknisen ja ympäristölautakunnan päätöksellä (08/2019) kokeilusta päätetään LIISU 2030 -projektin liikenneverkkokokonaisuuden yhteydessä.

Hämeenkatu

Hämeenkatua kehitetään edelleen kadunvarren eri toimintoja palvelevaksi kaduksi, jossa mm. kadunvarsipysäköinti on tärkeässä asemassa. Jalkakäytävien maltillinen kasvattaminen parantaa kävelijöiden olosuhteista ja luo katutilasta aikaisempaa viihtyisämpää ja mahdollistaa kadun elävöittämisen istutuksilla.

Tällä hetkellä käynnissä: Käynnissä suunnittelu Hämeenkadun viihtyisyyden kehittämisestä valaistusta parantamalla.

Vesijärvenkatu

Vesijärvenkadun läpiajoliikennettä siirtyy keskustan kehälle ja siten autoliikenteelle varataan yksi suoraan vievä kaista suuntaansa ja aina vasemmalle kääntyvälle liikenteelle omansa. Näin saadaan lisätilaa erilliselle pyöräväylälle sekä linja-autopysäkeille.

Tällä hetkellä käynnissä: Käynnissä suunnittelu kokeilusta, jossa Vesijärvenkatua kehitetään viihtyisäksi, turvalliseksi asiointikaduksi, katso Vesijärvenkadun kokeilu.