Siirry suoraan sisältöön

Ydinkeskustan katuympäristö

Tavoitteena on kävelypainotteinen keskusta. Keskustan katuympäristö uudistuu vaiheittain.

​Keskustan liikenneverkko 2020 -päätöksessä ja keskustan yleissuunnitelmassa on määritelty tavoiteltavat toimenpiteet keskustan katujen uudistamiselle. Hiljattain valmistuneita kohteita ovat kauppatorin ympäristö ja Aleksanterinkatu.

Vapaudenkatu

Vapaudenkatua kehitetään toisena keskustan joukkoliikennekatuna. Katu säilyy yksisuuntaisena lännestä itään. Myös Vapaudenkadulla on erillinen kaksisuuntainen pyöräväylä, jota on tarkoitus jatkaa Torikadulta länteen. Kävelyalueiden valoisa ja lämpimään ilmansuuntaan avautuva lisätila voidaan hyödyntää mm. uusina terasseina ja muuna kaupan toimintana.

Rautatienkatu

Rautatienkatua kehitetään tärkeäksi kävelyakseliksi keskustan ja Matkakeskuksen välille. Yhteyttä korostetaan valaistuksella, kaupungintalon puistokohdan ja Marskin aukion kehittämisellä ja keskustan puoleisen osuuden aikaisempaa suuremmalla kävelypainotteisuudella, joka mahdollistaa katutilan hyödyntämisen mm. elinkeinoelämän tarpeisiin. Nykyisillä Rautatienkadun kävelykatuosuuksilla uusitaan valaistukset ja muutetaan kadun kalustusta.

Hämeenkatu

Hämeenkatua kehitetään edelleen kadunvarren eri toimintoja palvelevaksi kaduksi, jossa mm. kadunvarsipysäköinti on tärkeässä asemassa. Jalkakäytävien maltillinen kasvattaminen parantaa kävelijöiden olosuhteista ja luo katutilasta aikaisempaa viihtyisämpää ja mahdollistaa kadun elävöittämisen istutuksilla.

Vesijärvenkatu

Vesijärvenkadun läpiajoliikennettä siirtyy keskustan kehälle ja siten autoliikenteelle varataan yksi suoraan vievä kaista suuntaansa ja aina vasemmalle kääntyvälle liikenteelle omansa. Näin saadaan lisätilaa erilliselle pyöräväylälle sekä linja-autopysäkeille

Torikatu ja Marolankatu

Torikatu ja Marolankatu ovat edenneet jo yleissuunnittelun mukaisen ratkaisun toteutusvaiheeseen. Rauhankadun osalta suunnitelma käsittää lähinnä pyöräliikenteen reittimahdollisuuden