Siirry suoraan sisältöön

Liikenneverkko

Tavoitteena kävelypainotteinen keskusta sekä kaikkien liikkumismuotojen tasapuolinen saavutettavuus.

Lahden kaupungilla on käynnissä keskustan liikenne- ja liikkumisselvitys LIISU 2030, jossa päivitetään 2014 suunnitelman liikenneverkkoselvityksen osuus. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinvoimaiselle ja identiteettiään vahvistavalle, elävälle sekä melu- ja ilmanlaadultaan hyvälle kaupunkikeskustalle, joka on saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla ja edistää kaupungin asettamia strategisia tavoitteita.  

Tärkeimpinä suunnittelukriteereinä on pidetty ympäristö- ja terveysvaikutuksia, kestävän liikkumisen mahdollisuuksien helpottamista ja keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta niin asukkaiden kuin keskustassa asioivien näkökulmasta. 

Lahden tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025. Lisäksi vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu, että kestävien kulkumuotojen osuus liikkumisesta on yli 50%.  

Suunnitteluryhmää vetää projektipäällikkö Anna Huttunen, konsulttina Ramboll. Ohjausryhmänä toimii KYMP (Kaupunkiympäristön palvelualueen) johtoryhmä ja seurantaryhmänä Keskustan kehittämisryhmä. Molemmissa puheenjohtajana toimii kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho. 

LIISUn ensimmäinen vaihe linjaa periaatteet

Ensimmäisessä vaiheen lopputuloksena on esitys siitä, kuinka keskustan kehä muodostetaan sekä mihin joukkoliikenneterminaali eli vaihtopysäkkialue sijoitetaan. Selvitystyön perusteella keskustan kehän ratkaisuksi suositellaan Vuoksenkadun avaamiseen pohjautuvaa kehäratkaisua. Kehäkatu muodostuu reitistä Hollolankatu-Lahdenkatu-Saimaankatu-Vuoksenkatu-Mannerheiminkatu.

Vaihtopysäkkialuetta esitetään hyötyvertailun perusteella sijoitettavaksi Vesijärvenkadulle, Trion edustalta pohjoiseen. Trion pysäkkialueesta tehdään tarkempi kapasiteettitarkastelu ja toiminnallinen suunnittelu. Vuoksenkadun ratkaisun osalta tarkastellaan kumpi vaihtoehto, tunneli- vai pintaratkaisu on tämän hetkisen tiedon valossa toteuttamiskelpoisempi.   

Suunnitteluvaiheessa on kuultu seuraavia osapuolia:

 • Poliisi ja pelastuslaitos - viranomaispalaveri
 • Kestävän liikkumisen asukasraati - työpaja
 • Kaupunginhallitus, Tekninen ja ympäristö- ja joukkoliikennelautakunnat – työpaja
 • Asukastilaisuus Museokioskilla

Suunnittelun lähtöaineistona on ollut seuraavat asukaskyselyt

 • Arjen ja paikan reitit- kysely asukkaille v. 2018 
 • Vesijärvenkadun kehittämisen työpajat v. 2018 
 • Joukkoliikenteen runkolinjaston kysely asukkaille v. 2019
 • Kaupungin ilmastotavoitteet
LIISU 2030 1-vaihe on menossa päätöskäsittelyyn syksyllä 2020. Päätöskäsittelyn tueksi laaditaan keskustan maankäyttö-, pysäköintilaitos- sekä kaupallinen visio vuodelle 2030. Visiot perustuvat keskustan kehittämisen toteuttamisohjelman mukaisiin teemoihin; elinvoima, vetovoima, saavutettavuus ja viihtyisyys.

Toinen vaihe

Työn 2. vaiheessa toteutetaan tarkemmat keskustan tavoiteverkon toimenpide- ja toteutussuunnitelmat. 

Keskustan kehän sisäpuolella katukohtaiset suunnitelmat päivitetään yhdessä keskustan asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä toteutetaan tarkastelu pysäköintilaitosten sijoittelusta ja opastuksesta. Työhon ei sisälly pysäkointilaitosten suunnittelu. 

LIISUun sisältyvien toimenpiteiden alustava kustannusarvio sijoittuu haarukkaan 20-30 milj €, johon sisältyy Vuoksenkadun ja Trion terminaalin toteuttaminen, Saimaankadun liikenneturvallisuustoimenpiteet sekä keskustan kehän sisäpuolisten katujen toteutettavat, kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet.  Suurin yksittäinen vaikuttava kustannustekijä olisi toteutuessaan Vuoksenkadun tunneli.

Suunnitelmia ja selvityksiä

Työn tukena on käytetty seuraavia suunnitelmia ja selvityksiä:

 • Lahden keskustan pysäköintipolitiikka 2019 (käynnissä )
 • Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko (30.9.2019)
 • Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelma vuoteen 2030 (KH 3.6.2019)
 • Joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelma (3.6.2019)
 • Lahden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2019–2023 (28.11.2018)
 • Lahden suunta 2017–2020 (kaupunkistrategia, yleiskaava ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma -prosessi)
 • Keskustan kehän liikenneselvitys (13.5.2016)
 • Vt12 kehittämisselvitys välillä Hollola – Lahti (5/2015)
Aiempia keskustasuunnitelmia:

 • Lahden keskustan yleissuunnitelma 2020 (Tyla 6/2015)
 • Keskustan yleissuunnitelman liikenneverkkoratkaisu (KH 1.12.2014)
 • Lahden keskustan pysäköintipolitiikka 2014 (1.12.2014, KH 12.1.2015)
 • Lahden keskustan vaihtopysäkit – vaihtoehtotarkastelut ( 2013 )
 • Vuoksenkadun – Saimaankadun yleissuunnitelma- raportti ( 2012)

Lisätietoja


Kestävän liikkumisen projektipäällikkö  Anna Huttunen
Kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekniikka
anna.huttunen@lahti.fi
+358444826176

Joukkoliikennepäällikkö Katja Suhonen
Kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekniikka
katja.suhonen@lahti.fi
+358444164658

Keskustan kehittämisen projektipäällikkö Riitta Niskanen, 
Kaupunkiympäristön palvelualue, maankäyttö ja aluehankkeet
riitta.m.niskanen@lahti.fi
+358505594200