Siirry suoraan sisältöön

Liikenneverkko

Tavoitteena kävelypainotteinen keskusta sekä kaikkien liikkumismuotojen tasapuolinen saavutettavuus.

​Keskustan liikenneverkko 2020 -päätöksessä (kaupunginhallitus 12/2014) ja keskustan yleissuunnitelmassa (tekninen ja ympäristölautakunta 06/2015) on määritelty tavoiteltavat toimenpiteet keskustan katujen uudistamiselle. Päätöksen päälinjat ovat, että keskustan liikennejärjestelyissä etusijalla ovat jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne. Autoliikenne sopeutuu muihin liikkumismuotoihin ja suuret läpiajavat liikennevirrat ohjataan korvaaville reiteille. Keskustan tulee olla kaikilla liikennemuodoilla saavutettava.

Liikenneverkkopäätös ei huomioi eteläisen kehätien vaikutusta, joka muuttaa laajasti lahden alueen liikenteen suuntautumista. Tämän vuoksi liikenneverkkoa ollaan päivittämässä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030  käynnistymässä

Vuoden 2019 Liikkumisen kärkihankkeena laaditaan keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelma määrittää ratkaisut, joilla voidaan luoda elinvoimainen viihtyisä, kävelypainoteinen keskusta ja joilla parannetaan entisestään keskustan saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla. Suunnitelmassa huomioidaan myös joukkoliikenteen runkolinjauudistuksen tuloksia. Suunnitelma on osa Lahden Suunta- työn kestävän liikkumisen ohjelmaa (SUMP) .