Siirry suoraan sisältöön

Vesijärvenkadun kokeilu

Vesijärvenkadun kehittämisellä pyritään ratkaisemaan useita kadun ongelmia. Kokeilulla halutaan saada kokemustietoa ja palautetta, minkälaiset ratkaisut olisivat käytännössä toimivia.
Havainnekuva Vesijärvenkadun ideoidusta muutoksesta

Vesijärvenkadun suunnittelun taustalla on Lahti City ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahden tekemä selvitys, jonka laatimisen yhteydessä osallistettiin noin 40 Vesijärvenkadun liikeyritystä haastatellen ja työpajoissa.

Prosessi tuotti raportin, joka toimitettiin kaupungille syksyllä 2017 lähtöaineistoksi suunnitteluun. Raportin viesti oli se, että vaikka yrittäjät sinänsä arvostavat Vesijärvenkadun liikennettä, on siellä heidän mielestään asiointia hankaloittavia tekijöitä.

Keskustan liikenneverkkopäätöksessä (kaupunginhallitus 12/2014) ja keskustan yleissuunnitelmassa (tekninen ja ympäristölautakunta 6/2015) oli jo tehty linjauksia Vesijärvenkadun kehittämiseksi, ja toimenpiteet oli aikataulutettu vuosille 2019–2020.

Syksyllä 2017 käynnistetyn suunnittelutyön aluksi yleisölle järjestettiin avoin työpaja 14.11.2017 Lahden pääkirjastossa. Tilaisuudessa kerättiin yleisön näkemyksiä Vesijärvenkadusta ja kehittämisideoita.

Sekä Lahti Cityn raportissa että yleisötyöpajassa todettiin saman tyyppisiä pulmia, joita ovat:

 • Puutteellinen liikenneturvallisuus: kovat ajonopeudet ja leveä ajorata aiheuttavat turvattomuuden tunnetta ja kadunylitykset koetaan vaarallisina.
 • Liikenne aiheuttaa melua. Melulaskentojen mukaan Vesijärvenkadulla tulisi jo nyt tehdä melunsuojaustoimenpiteitä.
 • Kävely ja pyöräily ovat samassa tilassa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita.
 • Katuympäristö on epäviihtyisä sekä oleskelutilojen ja katukalusteiden osalta puutteellinen.
 • Vesijärvenkadun ilmanlaatu koettiin huonoksi. Mittausten mukaan typpidioksidipitoisuudet kohoavat kylminä vuodenaikoina ja varsinkin kevättalvella ilmanlaatu luokitellaan tyydyttävälle tai välttävälle tasolle.
 • Vesijärvenkatu ei palvele kadunvarren yrittäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Autojen pysäköinti katupuiden väliin on vaikeaa, eikä pyöräpysäköintipaikkoja ole.

Vesijärvenkadun kehittämisen tavoitteet

Tavoitteena on

 • parantaa Vesijärvenkadun turvallisuutta
 • helpottaa pysäköintiä
 • luoda hyvät olosuhteet kadun elävöittämiselle ja uusille kaupunkitiloille kuten Viiskulman taideaukio Päijänteenkadulla
 • vahvistaa Vesijärvenkadun identiteettiä viihtyisänä asiointikatuna.

Suurimmat muutokset liittyvät jalankulun ja pyöräilyn erottamiseen sekä autojen pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyyn.

Periaatteena on huolehtia kaikkien kulkumuotojen tasa-arvoisuudesta ja liikkumisen turvallisuudesta. Keskustan tulee olla helposti saavutettava kaikilla kulkumuodoilla.

Autoliikennettä ei ole tarkoitus hankaloittaa, sillä laskelmien mukaan nykyiset liikennemäärät pystyvät kulkemaan kadulla ongelmitta myös kapeammalla ajoradalla.

Vesijärvenkatu nähdään nykyisin lähinnä läpiajokatuna mutta katutilalla on myös muita merkityksiä. Kadut ovat myös yhteisiä oleskelupaikkoja, ja ne palvelevat asiointia ja asumista, eivät pelkästään liikennettä.

Kaupungin visiona on olla rohkea ympäristökaupunki, ja Vesijärvenkadun kehittämistyö toteuttaa kaikkia kolmea strategian kärkiteemaa: elinvoimaa, uudistumista ja hyvinvointia.

Miksi kyseessä on kokeilu?

Jo heti suunnittelun alussa päädyttiin lähteä edistämään Vesijärvenkadun uudistamista kokeiluna, koska se olisi keino saada kokemustietoa ratkaisujen toimivuudesta. Kokeilun hinta on vain murto-osa (5–10%) lopullisista investointikuluista.

Kokeilu on mahdollista toteuttaa niin kevyesti, että järjestely voidaan helposti purkaa sovitun määräajan jälkeen tai jos ratkaisu ei toimi.

Kokeilumenetelmän käyttäminen on kaupungin strategiaan kirjattu tavoite.

Mitä tapahtuu autoliikenteelle?

Vesijärvenkatu on tällä hetkellä yksi kaupungin vilkkaista autoliikenteen pääkaduista. Liikennettä ei kuitenkaan ole tasaisesti läpi kadun, vaan sitä on eniten kadun eteläpäässä Hämeenkadun ja matkakeskuksen välisellä osuudella. Kirkkokadun ja Lahdenkadun välisellä jaksolla liikennettä on lähes puolet vähemmän.

Myös ruuhkahuippujen aikana kadun pohjoispää on ajoittain jopa lähes minuutin ajan kokonaan tyhjillään autoista. Vastaava luku kaupungintalon puiston kohdalla on noin 15 sekuntia. Tiedot perustuvat kadulla tehtyyn liikenteen toimivuustarkasteluun sekä liikennelaskentaan ja videointiin.

Vesijärvenkadun pohjoisosassa on näin ollen vapaata kapasiteettia. Katutilan uudelleen jako voitaisiin siis toteuttaa nykyisten liikennemäärien puitteissa joutumatta juurikaan tinkimään autoliikenteen sujuvuudesta. Samalla saataisiin vastattua monien toiveisiin liikenneturvallisuuden parantamisesta ja ympäristöhaittojen vähentämisestä. Meluntorjuntatoimenpiteet ovat jo väistämättä edessä.

Vt12 eteläisen kehätien uusien opastettavien reittien myötä tulee mahdollisuus ohjata liikennevirtoja Vesijärvenkadulta muille korvaaville reiteille kuten Lahdenkadulle ja Saimaankadulle. Tämä luo mahdollisuuden Vesijärvenkadun kehittämiselle läpiajokadusta asiointikaduksi. Tämä on myös edellytys melutilanteen parantamiseksi.


Ketkä ovat lausuneet kehittämisestä mielipiteensä?

 • Lahti City ry ja LUT Lahti haastattelivat 40 Vesijärvenkadun liikeyritystä v. 2016–2018
 • Yrittäjien työpajat 30.1.2018
  • Vesijärvenkadun yrittäjät ja kiinteistöt
  • Yrittäjäjärjestö
 • Asukastyöpaja 14.11.2017
 • Lahti pyöräilykaupungiksi -työpaja 15.11.2017
 • Vammaisneuvoston kirjaus 3.5.2018
 • Tekninen ja ympäristölautakunta 2/2018
 • Lautakuntien yhteisseminaari 3/2018

Tuorein kaupungin vastaanottama mielipide on yrittäjien addressi 17.9.2018.

Kokeilu etenee vaiheittain

Vuoden 2018 aikana on tehty ideointia ja mahdollisia ratkaisuja on suunniteltu yhdessä yrittäjien kanssa. Samassa yhteydessä tehtiin havainnekuva ideasta, miltä Vesijärvenkatu voisi näyttää, kun katutila on uudelleen järjestelty.

Kehittämishanketta on esitelty tekniselle ja ympäristölautakunnalle helmikuussa 2018 sekä kaupungin kaikille lautakunnille yhteisseminaarissa maaliskuussa 2018. Ensimmäisenä toimenpiteenä tekninen ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan maaliskuussa 2018, että Päijänteenkadun päätyyn toteutetaan kokeiluna väliaikainen kaupunkiaukio, Viiskulman taideaukio.

Vesijärvenkadun kehittämisen suunnitelua jatketaan keskustan liikennejärjestelmätyön yhteydettä. Näin ollen vuoden 2019 kesäksi ajateltu kokeilun aloittaminen siirtyy myöhemmäksi. 

Lisätiedot

Projektipäällikkö Riitta M. Niskanen, p. 050 559 4200