Siirry suoraan sisältöön

Vesijärvenkadun kehittäminen

Vesijärvenkadun kehittämisellä pyritään ratkaisemaan useita kadun ongelmia ja parantamaan sen asemaa elinvoimaisena asiointikatuna. Vesijärvenkadun ratkaisu liittyy keskustan kokonaissuunnitelman laadintaan (LIISU 2030) ja toistaiseksi kehittämistä kokeilun kautta ei erikseen edistetä.

Vesijärvenkadulle suunniteltiin v. 2018 liikenneverkkopäätöksen periaatteiden mukaista kokeilua. Kokeilun taustalla oli Lahti City ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahden tekemä selvitys, jonka laatimisen yhteydessä osallistettiin noin 40 Vesijärvenkadun liikeyritystä haastatellen ja työpajoissa. Prosessi tuotti raportin, joka toimitettiin kaupungille syksyllä 2017 lähtöaineistoksi suunnitteluun. Raportin viesti oli se, että vaikka yrittäjät sinänsä arvostavat Vesijärvenkadun liikennettä, on siellä heidän mielestään asiointia hankaloittavia tekijöitä.

Syksyllä 2017 käynnistetyn suunnittelutyön aluksi yleisölle järjestettiin avoin työpaja 14.11.2017 Lahden pääkirjastossa. Tilaisuudessa kerättiin yleisön näkemyksiä Vesijärvenkadusta ja kehittämisideoita.

Sekä Lahti Cityn raportissa että yleisötyöpajassa todettiin saman tyyppisiä pulmia, joita ovat:

 • Puutteellinen liikenneturvallisuus: kovat ajonopeudet ja leveä ajorata aiheuttavat turvattomuuden tunnetta ja kadunylitykset koetaan vaarallisina. Liikenneonnettomuustilastot tukevat tätä näkemystä.
 • Liikenne aiheuttaa melua. Melulaskentojen mukaan Vesijärvenkadulla tulisi jo nyt tehdä melunsuojaustoimenpiteitä.
 • Kävely ja pyöräily ovat samassa tilassa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita.
 • Katuympäristö on epäviihtyisä sekä oleskelutilojen ja katukalusteiden osalta puutteellinen.
 • Vesijärvenkadun ilmanlaatu koettiin huonoksi. Mittausten mukaan typpidioksidipitoisuudet kohoavat kylminä vuodenaikoina ja varsinkin kevättalvella ilmanlaatu luokitellaan tyydyttävälle tai välttävälle tasolle.
 • Vesijärvenkatu ei palvele kadunvarren yrittäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Autojen pysäköinti katupuiden väliin on vaikeaa, eikä pyöräpysäköintipaikkoja ole

Vesijärvenkadun liikennetutkielmat

Vesijärvenkatu on ollut pitkään yksi kaupungin vilkkaista autoliikenteen pääkaduista. Kadun eteläosa, Matkakeskukselta Kirkkokadulle, toimii joukkoliikenteen pääreittinä.

V. 2017 toteutetun liikennelaskennan mukaan v. 35….50% autoista käyttää Vesijärvenkatua keskustan läpi ajamiseen. Liikennettä ei ole tasaisesti läpi kadun, vaan sitä on eniten kadun eteläpäässä Hämeenkadun ja matkakeskuksen välisellä osuudella, n. 24 000 ajon/vrk. Kirkkokadun ja Lahdenkadun välisellä jaksolla liikennettä on lähes puolet vähemmän, n. 12 000 ajon/vrk.

Kadulla on 40 km/h nopeusrajoitus. Nelikaistaisen kadun leveys on kuitenkaan vastaa nopeusrajoitusta, sillä esimerkiksi kadun pohjoisosassa, Sammonkadun kohdalla n. 70% autoista ajaa ylinopeutta. Liikennemäärien ja nopeusrajoituksen perusteella Vesijärvenkadun pohjoisosa tulisi suunnitella yksikaistaisena.

Keskustan alueen liikenneonnettomuustilastoissa on eniten merkintöjä Vesijärvenkadulla. Kadulla on valo-ohjaamattomia suojateitä, mutta myös valo-ohjattujen suojateiden ylitysajat ovat liian lyhyet vanhuksille. Katu koetaan yleisesti turvattomana.

Vesijärvenkadun kehittämisen tavoitteet

Tavoitteena on

 • parantaa Vesijärvenkadun turvallisuutta
 • vähentää liikenteen ympäristöahaittoja
 • helpottaa pysäköintiä
 • luoda hyvät olosuhteet kadun elävöittämiselle ja uusille kaupunkitiloille
 • vahvistaa Vesijärvenkadun identiteettiä viihtyisänä asiointi- mutta myös asumisen katuna
 • toteuttaa Vesijärvenkadulle pyöräilyn pääväylä

Parhaiten näitä tavoitteita toteuttaa ratkaisu, jossa Vesijärvenkatu palvelee niin asiointia kuin asumista mutta ei niinkään isoja keskustan läpiajavia liikennevirtoja. Vt12 eteläisen kehätien valmistuttua uusien  opastettavien reittien myötä tuleekin mahdollisuus ohjata liikennevirtoja korvaaville reiteille kuten Lahdenkadulle ja Vuoksenkatu-Saimaankatu-reitille. Tämä on myös edellytys Vesijärvenkadun melutilanteen parantamiseksi, sillä meluntorjuntaohjelmassa on esitetty kadulle pikaisia toimenpiteitä.

Ketkä ovat lausuneet Vesijärvenkadun kehittämisestä mielipiteensä?

 • Lahti City ry ja LUT Lahti haastattelivat 40 Vesijärvenkadun liikeyritystä v. 2016–2018
 • Yrittäjien työpajat 30.1.2018
  • Vesijärvenkadun yrittäjät ja kiinteistöt
  • Yrittäjäjärjestö
 • Asukastyöpaja 14.11.2017
 • Lahti pyöräilykaupungiksi -työpaja 15.11.2017
 • Vammaisneuvoston kirjaus 3.5.2018
 • Tekninen ja ympäristölautakunta 2/2018
 • Lautakuntien yhteisseminaari 3/2018
 • Yrittäjien addressi 17.9.2018.

Vesijärvenkadun kehittäminen osana keskustan liikennejärjestelmää

Vesijärvenkadun kokeilusta luovuttiin ja kadun kehittämiseen otetaan kantaa keskustan liikenteen ja liikkumisen v. 2030 tavoitesuunnitelmassa (LIISU 2030). Suunnitelman yhteydessä päätetään keskustan liikenneverkosta, keskustan joukkoliikenteen reiteistä ja vaihtopysäkin sijainnista sekä katukohtaisista suunnitteluperiaatteista. LIISU 2030 aineisto löytyy täältä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Riitta M. Niskanen, p. 050 559 4200