Siirry suoraan sisältöön

Vesijärvenkadun kokeilu

Haluamme luoda Vesijärvenkadusta entistä elävämmän kauppakadun, jossa on viihtyisää ja helppoa asioida. Elävän keskustan tärkein käyttäjäryhmä on kävelijät. Jalankulkijoiden olosuhteiden parantaminen lisää aina viihtyisyyttä.
Havainnekuva Vesijärvenkadun muutoksesta

Ydinkeskustaa kehitetään kaupungin strategian ja Lahden Suunta -tavoitteiden mukaisesti kestävän liikkumisen, kokeilukulttuurin ja yrittäjäystävällisyyden hengessä. Tämän vuoden investointiohjelmassa onkin varauduttu toteuttamaan pienehköjä kehittämistoimenpiteitä Vesijärvenkadulle.

Vesijärvenkadulle on aloitettu laatimaan ideasuunnitelmaa yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Tavoitteita ja nykytilanteen haasteita on käsitelty useissa työpajoissa ja lisäksi Lahti City ry ja LUT Lahti ovat haastatelleet kadun yrittäjiä.

Vaiheittain etenevillä kokeilutoimenpiteillä on tarkoitus kehittää katua erityisesti asiointiliikenteen näkökulmasta ja vastaamaan kehittämistoiveisiin mm. melun ja päästöjen vähentämisestä, viihtyisyyden lisäämisestä, pysäköinnin helpottumisesta sekä pyöräilyn ja jalankulun erottamisesta.

 Päijänteenkadun ja Vesijärvenkadun liittymäalue on nähty yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi, missä autoliikenteen käytössä olevaa tilaa voitaisiin muuttaa viihtyisämmäksi ja käveltävämmäksi. Kokeilu tarkoittaisi Päijänteenkadun itäpään sulkemista tilapäisillä järjestelyillä. Suunnitelman mukaan pysäköintipaikkoja poistuisi noin kahdeksan. Aukion liikenteelliset vaikutukset ovat pieniä sillä Päijänteenkadulle pääsee liittymään vain Vesijärvenkadun pohjoissuunnasta. Vesijärvenkadun asiointiliikenteen näkökulmasta aukio luo Vesijärvenkadulle identiteettiä ja tekee nyt monotonisesta kadusta kävelijälle mielenkiintoisemman.

Kokeilu etenee vaiheittain

Koska Lahdenkadulla on vuoden 2018 aikana merkittävä liikennejärjestelyihin vaikuttava työmaa, ei muita mittavia liikennejärjestelyjä kannata toteuttaa samanaikaisesti. Niinpä Päijänteenkadun kaupunkiaukio ja pyöräpysäköinnin lisääminen ovat valikoituneet Vesijärvenkadun 1. vaiheen toteutuskohteiksi.

Päijänteenkadun kaupunkiaukio on tarkoitus toteuttaa ensin kokeiluna tilapäisjärjestelyin. Kokeilusta saadun palautteen perusteella tavoitteena on lähteä toteuttamaan reunakivin rajattu aukio, joka voisi toimia myös mahdollisen Taide- ja muotoilukeskuksen osana. Aukion tärkeimmäksi käyttäjäryhmäksi on tunnistettu lähialueen asukkaat, jotka myös ovat kokeilun tärkein ominaisuus. Katu ei voi olla viihtyisä kävelijälle ilman, että siellä viihdytään. Tämän vuoksi alueen asukkaat yhdessä Nuorisotoimen Uuden Pajan nuorten ja kaupungin työntekijöiden kanssa suunnittelevat aukion kokeilua.

Lisäksi pyöräpysäköinnin puutteita Vesijärvenkadulla parannetaan lisäämällä pyöräpysäköintiä puiden väleihin Aleksanterinkadun ja Lahdenkadun väliselle osuudelle. Lahdenkadun rakennusurakan valmistuttua, voidaan pohjoisesta Helsinkiin suuntautuva autoliikenne opastaa Vesijärvenkadun sijasta Lahdenkatua pitkin etelään sekä tehostaa opastusta myös Saimaankadulle.

1. vaiheen toimenpide-ehdotus

Tämä 1. vaiheen toimenpide-ehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.3.–19.3.2018. Nähtävillä olon aikana järjestettiin Päijänteenkadun itäosan asukkaille infotilaisuus sekä työpaja. Ks. blogikirjoitus prosessista.

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi 1. vaiheen toimenpide-ehdotuksen kokouksessaan 27.3.2018 ja näin ollen aukion suunnittelua jatketaan asukkaiden kanssa.

Seuraavan kokeiluvaiheen suunnitelmia tullaan näillä näkymin esittelemään asukkaille loppuvuodesta 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Riitta M. Niskanen, p. 050 559 4200
Liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, p. 050 559 4100