Siirry suoraan sisältöön

Vesijärvenkadun kokeilu

Haluamme luoda Vesijärvenkadusta entistä elävämmän kauppakadun, jossa on viihtyisää ja helppoa asioida. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa jo tulevana kesänä.

Kehitämme keskustaa kaupungin strategian ja Lahden Suunta -tavoitteiden mukaisesti kestävän liikkumisen, kokeilukulttuurin ja yrittäjäystävällisyyden hengessä.

Vesijärvenkadun ideasuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien kanssa.  Vaiheittain etenevillä kokeilutoimenpiteillä vastataan kehittämistoiveisiin mm. melun ja päästöjen vähentämisestä, viihtyisyyden lisäämisestä, pysäköinnin helpottumisesta sekä pyöräilyn ja jalankulun erottamisesta.

Kokeilu etenee vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa Päijänteenkadun itäpäätyyn toiminnallinen aukio, jolloin ajoliittymä Vesijärvenkadulta poistuisi käytöstä. Aluksi aukio voidaan muodostaa tilapäisjärjestelyin mutta tavoitteena on suunnitella ja rakentaa reunakivin rajattu aukio, joka voisi toimia myös mahdollisen Taide- ja muotoilukeskuksen osana. Aukion toiminnallinen suunnittelu on jo käynnistetty Nuorisotoimen sekä nuorisoyhteisöjen kanssa.

Tulevan kesän toimenpiteenä ei ole vielä mahdollisuutta parantaa pyöräilyn olosuhteita, mutta pyöräpysäköinnin puutteisiin voidaan jo nyt puuttua, lisäämällä pyöräpysäköintiä puiden väleihin Aleksanterinkadun ja Lahdenkadun väliselle osuudelle. Pyöräilyn ja kävelyn erottaminen ja pysäköinnin helpottaminen ovat kuitenkin saatujen palautteiden perusteella seuraavat tärkeimmät kehittämiskohteet.

Ehdotus on nähtävillä ja sitä voi kommentoida

Tulevan kesän toimenpide-ehdotus on julkisesti nähtävillä ja sitä voi kommentoida 5.3 – 19.3.2018. Palautteet toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lahti.fi otsikolla Vesijärvenkadun kehittämisen 1. vaihe.

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää 1. vaiheen toteuttamisesta kevään aikana.