Yhteinen jätepiste lähinaapurin kanssa

Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta. Voit sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä lähinaapurisi kanssa.

Mikäli sovitte yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta, tehkää jätelautakunnalle kimppailmoitus. Kimppailmoituslomake löytyy kohdasta asiointi ja palaute. 

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää yksittäiset kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähinaapureina.

Haja-asutusalueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt

  • jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä tai
  • jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella tai
  • joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen