Siirry suoraan sisältöön

Mikä tyhjennysväliksi jäteastialle?

Vakituisella asunnolla ja kesämökillä tulee olla erilliset jäteastiat sekajätteelle ja energiajätteelle. Biojätteen kompostointi on suositeltavaa omakotitaloissa ja vastaavissa.
Jäteastian tyhjennys

Sekajäteastian tyhjennysväliksi voi sopia enintään kaksi viikkoa. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biohajoava elintarvike- ja keittiöjäte (ruokajäte) ja niitä ei päädy sekajätteen sekaan, voi tyhjennysväliä harventaa enintään 12 viikkoon asti. Energiajäteastian tyhjennysväliksi voi sopia enintään 12 viikkoa. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla enintään kaksi viikkoa. Kartongin-, metallin- ja lasinkeräysastian tyhjennysväli voi olla enintään 26 viikkoa. Biojätteelle, kartongille, metallille ja lasille on oltava erilliset jäteastiat, mikäli kiinteistöllä on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Kompostoinnista on ilmoitettava kirjallisesti jätelautakunnalle täyttämällä kompostointi-ilmoitus. Lomakkeet löytyvät kohdasta asioi verkossa.

Kuluta tarkasti ja lajittele huolella – voit saada jäteastioille harvemman tyhjennysvälin

Syntyykö taloudessasi erittäin vähän jätettä? Lajitteletko jätteet huolella? Toimitatko hyödynnettävät jätteet Rinki-ekopisteeseen? Voit hakea poikkeuslupaa jätelautakunnalta jäteastioiden pidemmälle tyhjennysvälille (yli 12 viikkoa). Täytä hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi kohdasta asioi verkossa.

Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen voi tilapäisesti keskeyttää, jos asunto on pois käytöstä. Tee jätehuollon keskeytysilmoitus jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Yli vuoden kestävästä keskeytyksestä on ilmoitettava jätelautakunnalle täyttämällä ilmoitus jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä kohdassa asioi verkossa.