Siirry suoraan sisältöön

Yhteinen jätepiste lähinaapurin kanssa

Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta. Vakituisella asunnolla ja kesämökillä tulee olla erilliset jäteastiat sekajätteelle ja energiajätteelle. Voit sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä lähinaapurisi kanssa.
Jätekimppa

Mikäli sovitte yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta, jätekimpan vastuuhenkilön on ilmoitettava jätekimpasta ja kimpan muutoksista Päijät-Hämeen jätelautakunnalle ja jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun. Yhteinen jäteastia (kimppa) -ilmoituslomake löytyy Asioi verkossa -kohdasta.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt.

Haja-asutusalueella kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, mikäli jokin alla olevista ehdoista täyttyy:

  • kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.

  • kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella.

  • vapaa-ajan kiinteistölle kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan yhteyteen.