Siirry suoraan sisältöön

Jätemaksut

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksujen perusteista määrätään jätetaksassa, jonka hyväksyy jätelautakunta.
Kujalan jäteasema

Jätetaksassa määrätään seuraavat maksut:

  • jätehuollon perusmaksu
  • kunnan järjestämän seka- ja energiajätteen kuljetuksen jäteastioiden tyhjennysmaksut Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueella, sisältäen aluejätepistemaksut
  • kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen jäteastioiden tyhjennysmaksut Heinolassa ja Orimattilassa
  • pienerämaksut PHJ:n jäteasemilla
  • käsittely- ja vastaanottomaksut PHJ:n Kujalan jätekeskuksessa

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu veloitetaan kaikilta Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueen käyttökelpoisilta asuinkiinteistöiltä. Jätemaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen ja asuntojen lukumäärään. Maksuvelvollinen on kiinteistön omistaja. Lisätietoja antaa PHJ:n asiakaspalvelupuh. 03 871 1710.

Jätehuollon perusmaksu voidaan poistaa, jos rakennus on todistetusti asumiskelvoton tai rakennusta ei enää ole. Voit hakea jätehuollon perusmaksun poistoa täyttämällä Hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi -lomakkeen Asioi verkossa -kohdassa.

Aluekeräyspisteen jätemaksu 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kilpailuttamalla alueella (Heinolan ja Sysmän haja-asutusalue, Kärkölä ja Orimattilan Artjärvi) kiinteistö voi liittyä alukeräyspisteasiakkaaksi (akp-asiakas), jos kiinteistölle ei ole tietä tai kiinteistölle vievä tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa ja kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä jätekimppaan tai perustaa jätekimppaa. Aluekeräyspisteasiakkuudelle on määritelty hinta jätetaksassa.

Jätehuoltoviranomainen voi harkita aluekeräyspisteen jätemaksua kohtuullistettavaksi, jos useampi rakennus muodostaa yhteisen pihapiirin/ toiminnallisen kokonaisuuden ja on saman ruokakunnan käytössä, tai aluekeräyspisteelle on kohtuuttoman pitkä matka ja se ei ole asiointireitillä, tai rakennusta ei käytetä. Aluekeräyspistemaksun kohtuullistamista voit hakea täyttämällä Hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi -lomakkeen Asioi verkossa-kohdassa

Viranomaisen hakemusasiat p. 044 416 4352 ma-to 12-15 ja pe 8-11.

Jätemaksun kertymästä ja käytöstä raportoidaan säännöllisesti.