Jätemaksut

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksujen perusteista määrätään jätetaksassa, jonka hyväksyy jätelautakunta.

Jätetaksassa määrätään seuraavat maksut:

  • ekomaksu
  • kunnan järjestämän seka- ja energiajätteen kuljetuksen jäteastioiden tyhjennysmaksut Orimattilan Artjärvellä, Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueella, sisältäen aluejätepistemaksut
  • kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen jäteastioiden tyhjennysmaksut Heinolassa ja Orimattilassa
  • pienerämaksut PHJ:n jäteasemilla
  • käsittely- ja vastaanottomaksut PHJ:n Kujalan jätekeskuksessa

Ekomaksu

Ekomaksu eli jätehuollon perusmaksu veloitetaan kaikilta Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueen asuinkiinteistöiltä. Ekomaksu perustuu kiinteistön käyttötarkoitukseen ja asuntojen lukumäärään. Maksuvelvollinen on kiinteistön omistaja. PHJ:n ekomaksupuh. 03 871 1767

Muutoksen hakeminen jätemaksuun 

Muutosta voi hakea ekomaksuun ja Sysmän, Heinolan ja Orimattilan Artjärven aluejätepistemaksuun. Ekomaksu voidaan poistaa, jos rakennus on asumiskelvoton tai omistaja on laitoshoidossa. Aluekeräyspistemaksua ei poisteta. Sitä voidaan kohtuullistaa, jos kiinteistöä ei käytetä vakituisena- eikä loma-asuntona. Voit hakea jätemaksun kohtuullistamista täyttämällä hakemuslomakkeen kohdasta asiointi ja palaute. 

Jätemaksun kertymästä ja käytöstä raportoidaan säännöllisesti.