Siirry suoraan sisältöön

Sako- ja umpikaivoliete

Likakaivon tyhjennys on osa asumisen jätehuoltoa. Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, joilta syntyy sakokaivo-, umpikaivo tai pienpuhdistamolietteitä on tehtävä sopimus lietteen tyhjentämisestä.
Loka-auto

Sakokaivot ja pienpuhdistamot on tyhjennettävä tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Umpikaivot on tarkistettava kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Jätteen vastaanottaja voi käsitellä oman ja neljän muun kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen ja korkeintaan 20 henkilön asumisessa syntyvän käsitellyn lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa. Lietteen vastaanottajan, käsittelijän ja hyödyntäjän on aina ilmoitettava asiasta Päijät-Hämeen jätelautakunnalle viimeistään 30 päivää ennen käsittelyn aloittamista.

Asuinkiinteistöjen likakaivojen tyhjennys voidaan keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeyttäminen edellyttää hakemuksen tekemistä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle.