Siirry suoraan sisältöön

Valvonta ja roskaantuminen

Valvontaviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset antavat tarvittaessa valvontamääräyksiä ja uhkasakkoja laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi, tekevät päätökset valvonta-asioissa ja käsittelevät niille kuuluvat ilmoitus- ja lupapäätökset.
Roskaaminen

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Kaikkien käytössä olevien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen tekemällä sopimus kuljetusliikkeen kanssa.

Jätteen omatoiminen käsittely on kielletty. Jätettä ei saa hävittää polttamalla, roskia ei saa haudata maahan, eikä risuja ja puutarhajätettä saa viedä yksityisen tai kaupungin maalle. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.

Ilmoita kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselle yli 300 henkilön yleisötilaisuuksien jätehuollosta. 

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätehuollon toteutumista

Mikäli havaitset roskaantumista tai muuta jätteen asiatonta käsittelyä, ota yhteyttä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Asikkala
Ympäristönsuojelusihteeri Anniina Jäntti, p. 044 778 0277
anniina.jantti@asikkala.fi

Heinola
Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, p. 050 565 1397
ymparisto@heinola.fi

Hollola
Ympäristötarkastaja Jenna Kenttä, p. 044 780 1438
jenna.kentta@hollola.fi

Lahti
Ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Ukkola, p. 044 716 1295
ymparistopalvelut@lahti.fi

Kärkölä
Ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen, p. 044 770 2235
riitta.hyytiainen@karkola.fi

Myrskylä/Pukkila
Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, p. 040 7639 420
ymparistonsuojelu@askola.fi

Orimattila
Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, p. 040 521 6733
kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi
Ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731
mirja.mynttinen@orimattila.fi

Padasjoki
Ympäristösihteeri Maria Virtanen, p. 040 589 1864
maria.virtanen@padasjoki.fi

Sysmä
Ympäristönsuojelutarkastaja Susanna Uusi-Kytölä, p. 044 713 4529
ymparisto@sysma.fi