Palstaviljely

Palstojen jako suoritetaan keväällä ja palsta on vuokralaisen viljelykäytössä syyskuun loppuun asti. Palstoja on myös mahdollista vuokrata kesken kasvukauden.

Kaupungin palstaviljelypelloista vastaa Tarjanpellon peltoa lukuun ottamatta Ainankallion mansikkatila.

Tarjantien pelloista vastaa Jalkaranta-seura ry.