Ahtiala, Kanukkakatu 7

Tavoitteena on parantaa verkostojen piirissä olevan suuren pientalojen tontin rakentumista jakamalla se omakotitonteiksi.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2630) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 kaupungin aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 10.9.–24.9.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 9.2.2016 § 13, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä ​3.3.–4.4.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 25.4.2016 § 123, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 § 43, esityslista

Kaava sai lainvoiman 4.8.2016