Siirry suoraan sisältöön

Asemantausta, Kansakoulukatu 6

Tavoitteena on yleisten rakennusten korttelialueen tontin muuttaminen asumiseen. Rakennus on tällä hetkellä päiväkotikäytössä. Muutos perustuu muun muassa päiväkoteja koskevaan palveluverkkoselvitykseen ja kaupungin tilakannan kehittämisen linajuksiin.
Kansakoulukatu 6:ssa sijaitseva keltainen ja matala rakennus.

Asemakaavan muutos (A-2788) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 5.3.2020.

Aloitusvaihe

Kaavatyössä ei laadittu erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, vaan se on osana kaavaselostuksen luonnosta.

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 19.3.–3.4.2020

Kaavaluonnos
Kaavaselostuksen luonnos

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -