Siirry suoraan sisältöön

Hennala, kasarmialueen kaavarunko

Hennalan alueelle laadittiin vuoden 2014 aikana kaavarunko, joka toimii asemakaavasuunnittelun pohjana. Kaavarunko ei ole vahvistettava kaava, vaan suunnittelun apuväline, jota on tarkoitus päivittää koko vaiheittaisen asemakaavoitusprosessin ajan.

Kaavarunko on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa 3.3.2014.

​Kaavarungossa on osoitettu omat tontit kaikille säilytettäville varuskunta-alueen rakennuksille, ja tutkittu lisärakentamiselle sopivat paikat sekä katuverkko ja viheralueet. Suunnittelu pohjautuu tehtyihin selvityksiin, mm. luonto- ja kulttuuriympäristöselvityksiin, maisemaselvitykseen, rakennettavuusselvitykseen, melu- ja tärinäselvityksiin ja verkostoselvityksiin.

Alueen sisäistä katuverkkoa on käytetty hyväksi, ja sitä on täydennetty uusilla katuyhteyksillä. Myös kevyen liikenteen yhteyksiä on osoitettu kaavarunkoon. Vanhoille rakennuksille kaavarungossa osoitetut käyttötarkoitukset ovat viitteellisiä. Ne tarkentuvat kaavasuunnittelun aikana. 

Uudisrakentaminen painottuu alueen etelä- ja länsiosien rakentamattomille alueille, jonkin verran myös Helsingintien varteen. Uudisrakentaminen tulee olemaan kerrostalopainotteista johtuen paaluttamista vaativasta maaperästä. Uudisrakennusten kerrosluvut ja rakennusoikeudet tarkentuvat suunnittelun aikana.

Selvitykset

Hennalassa järjestettiin kävelykierros ja ideapaja 23.9.2014.