Hennala, Rykmentinkatu 36 ja 40 (Tornator II)

Kaavatyön tavoitteena on teollisuusrakennusten suojeluarvon ja kaavamääräysten tarkistaminen. Alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistokäyttöön.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2673) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 15.3.2016 yksityisen hakijan aloitteesta.

Selvitykset

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 1.–19.12.2016

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa Lahden upseerikerholla 1.12.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 21.2.2017 § 11, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 9.3.–10.4.2017

Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -