Jalkaranta, Kankolankatu 8, Kankolan päiväkoti

Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon tai kaupunkipientalojen rakentaminen päiväkotikäytöstä poistuneella tontille, joka sijaitsee Kankolanpuiston vieressä. Alue sijoittuu kahdeksankerroksisten kerrostalojen ja kaksikerroksisten pientalojen väliin.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2663) on tullut vireille 15.3.2016 kaupungin aloitteesta.

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheen kuuleminen 7.4.-21.4.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 14.6.2016 § 85, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 4.8.–5.9.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 19.9.2016 § 263, esityslista

Kaupunginvaltuusto 10.10.2016 § 89, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 24.11.2016