Siirry suoraan sisältöön

Jalkaranta, Kiikkulankatu 35

Asemakaavoittamattoman alueen kaavoittaminen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ja vähäisen omakotirakentamisen mahdollistaminen. Työssä otetaan huomioon Korpikodin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.

Asemakaavan muutos on tullut vireille maaliskuussa 2018 julkaistussa kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe meneillään

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -