Jalkaranta, Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa kaavallisesti Kiikunkärjenkadun katualueen rajaus tontin 11 kohdalta ja tarkistaa rakennusalan rajat kyseisen tontin osalta vastaamaan tämän hetkistä jo rakennettua tilannetta.

Kyseessä on vaikutuksiltaan pieni asemakaavan muutos, jonka vahvistaminen on delegoitu tekniselle ja ympäristölautakunnalle.​

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2676) on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheen kuuleminen 20.10–4.11.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 176, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 21.2.2017 § 10, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 30.3.2017