Siirry suoraan sisältöön

Jalkaranta, Monontie 6

Kaavan tarkoituksena on liittää tonttiin paikoitusalue, joka sijaitsee tontin itäpuolella. Paikoitusalue on nykyisellään puistoalueella. Lisäksi kaavatyössä tarkastetaan kaavamääräykset ja merkinnät vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Asemakaavan muutos (A-2697) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 8.3.2018.​

Aloitusvaihe

  • Kaavatyössä ei laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 22.8. - 5.9.2018

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 16.10.2018 §138, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 8.11. - 10.12.2018

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 22.1.2019 §7, esityslista

Kaava lainvoimainen 7.3.2019