Siirry suoraan sisältöön

Jalkaranta, Sarvikatu 7

Tavoitteena on jakaa tontti kahteen osaan ja purkaa liikerakennus. Muodostuvalle uudelle tontille pyritään toteuttamaan kaavamuutos, joka mahdollistaisi asuinkerrostalon rakentamisen.
Suunnittelualue ilmakuvasta rajattuna. Alue sijaitsee Jalkarannassa osoitteessa Sarvikatu 7.

Asemakaavan muutos (A-2781) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 7.3.2019.​

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.9.2019

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 2.–16.10.2019

Kaavaluonnos
Kaavamääräykset
Luonnosvaiheen havainnekuva
Luonnosvaiheen lausunnot

Jalkarannan asukasillassa 7.10.2019 esiteltiin kaavatyötä ja keskusteltiin siitä.

Muistio asukasillasta

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.12.2019 §160, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 16.1.–17.2.2020, kuulutus

Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus
Tonttijakokartta

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -