Siirry suoraan sisältöön

Jalkaranta, Sammalsuonkatu 15-17, Tapanilakodin alue

Kaavatyössä tutkitaan, miten käytöstä poistuvan vanhainkodin alueelle voitaisiin osoittaa uutta asumista. Suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo ja pohjavesi.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/jalkaranta-tapanilakodin-alue/tapanilakoti.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos (A-2645) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 5.3.2015 kaupungin aloitteesta.

Lähtötiedot

Kävelykierros ja ideapaja 21.5.2015

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 13.10.–30.10.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 9.2.2016 § 11, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.3.–4.4.2016

Kaavatyön etenemisestä kerrottiin asukasillassa 14.4.2016.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 137, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 16.5.2016 § 48, pöytäkirja

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaavatyöstä jätettiin yksi valitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 12.5.2017.

Kaupunginhallitus 19.9.2016 § 264, pöytäkirja

Kaava sai lainvoiman 29.6.2017.