Siirry suoraan sisältöön

Jokimaa, Rälssin laajennus

Asemakaavatyössä selvitetään mahdollisuutta laajentaa Rälssin maan- ja lumenvastaanottoaluetta sekä tarkistetaan kaavamääräyksiä. Kaavatyö liittyy Lahden yleiskaavan päivittämiseen yleiskaavakierroksen
2017–2020 aikana.
Rälssin alue ilmakuvassa

Asemakaavan muutos (A-2739a, entinen kaavatunnus A-2739) on tullut vireille kevään 2018 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.2.2018, päivitetty 20.11.2019

Selvitykset

Rälssin kaavatyö oli esillä Kaupunki tutuksi -asukastilaisuudessa 5.6.2018.
Kooste asukastilaisuudesta

Kaavatyöstä järjestettiin yleisötilaisuus Jokimaan ravikeskuksessa 6.11.2018.

Kaavatyötä sivuttiin myös rälssin maisemointia koskevassa asukastilaisuudessa 16.4.2019.
Muistio asukastilaisuudesta

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 15.8.–13.9.2019

Kaavaluonnos
Kaavaselostuksen luonnos
Luonnosvaiheen lausunnot
Luonnosvaiheen mielipiteet

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.12.2019 §161, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 16.1.–17.2.2020, kuulutus

Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus
Eteläisen kehätien linjaus
Täyttösuunnitelma
Maisemointisuunnitelma
Tonttijakokartat
Ehdotusvaiheen lausunnot
Ehdotusvaiheen muistutukset

Uudet ja muutetut liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, A-2739a
Kaavaehdotuskartta, A-2739a
Kaavaselostus, A-2739a
Tonttijakokartat, A-2739a
Hulevesiselvitys, A-2739a
Ehdotusvaiheen lausunnot, A-2739a
Ehdotusvaiheen muistutukset, A-2739a

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 25.5.2020 §135, esityslista

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -