Siirry suoraan sisältöön

Kartano, Kyösti Kallion katu 3 (Ranta-Kartano)

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on parantaa korttelin toteuttamismahdollisuuksia tarkastamalla kerroslukuja, rakennusalojen rajoja sekä muita korttelin sisäisiä kaavamerkintöjä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/kaavoituskohteet/kartano-kyösti-kallion-katu-3-(ranta-kartano)/ranta-kartano.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2629) on tullut vireille lehti-ilmoituksella 17.9.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen oli 15.1–29.1.2015

Yleisötilaisuus järjestettiin Lahden historiallisella museolla 20.1.2015.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 16.6.2015 § 84, esityslista

Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.6.–31.8.2015

Kaavatyötä esiteltiin keskustan kaavaillassa 28.10.2015

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 30.11.2015 § 345, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 21.12.2015 § 99, pöytäkirja

Kaupunginhallitus 7.3.2016 §68 ja §69, pöytäkirja

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa jatkovalitukseen (30.6.2017).

Kaava sai lainvoiman 6.7.2017