Kartano, Kyösti Kallion katu 3 (Ranta-Kartano)

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on parantaa korttelin toteuttamismahdollisuuksia tarkastamalla kerroslukuja, rakennusalojen rajoja sekä muita korttelin sisäisiä kaavamerkintöjä.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2629) on tullut vireille lehti-ilmoituksella 17.9.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen oli 15.1–29.1.2015

Yleisötilaisuus järjestettiin Lahden historiallisella museolla 20.1.2015.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 16.6.2015 § 84, esityslista

Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.6.–31.8.2015

Kaavatyötä esiteltiin keskustan kaavaillassa 28.10.2015

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 30.11.2015 § 345, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 21.12.2015 § 99, pöytäkirja

Kaupunginhallitus 7.3.2016 §68 ja §69, pöytäkirja

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.