Siirry suoraan sisältöön

Kartano, Kyösti Kallion kadun varren korttelit, Ranta-Kartano

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa kortteleiden toteuttamismahdollisuuksia tarkistamalla kerroslukuja, rakennusalojen rajoja sekä muita korttelin sisäisiä kaavamerkintöjä.
Havainnekuva Kyösti Kallion kadun varren kortteleiden kaavaluonnoksesta

Asemakaavan muutos (A-2743) on tullut vireille kevään 2018 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 10.10. - 7.11.2018

Kaavaluonnoksia pääsi kommentoimaan Ranta-Kartanon illassa 10.10.2018. Osallistumispisteillä esitetyistä kommenteista on tehty kooste.

Kaavaluonnokset ja puistosuunnitelman luonnos olivat kommentoitavissa 10.10. - 7.11.2018 välisenä aikana perinteisesti sekä karttakyselytyökalun kautta.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.4.2019 §58, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 9.5.–10.6.2019, kuulutus

Ranta-Kartanon kaavaehdotuksia esiteltiin ja niitä saattoi kommentoida Ranta-Kartanon kaavaillassa 7.5.2019.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 26.8.2019 §210, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 9.9.2019 §83, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 31.10.2019